Reklama

Służba Celno-Skarbowa

KAS ma nowego szefa

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra finansów powołał 12 maja 2022 r. Bartosza Zbaraszczuka na stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) - poinformował resort finansów. Nowy szef KAS wcześniej pełnił funkcję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Na stanowisku zastąpił nadinsp. Magdalenę Rzeczkowską, która pod koniec kwietnia zajęła fotel ministra finansów.

Bartosz Zbaraszczuk jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz zarządzania służbami podatkowymi. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego wydane przez ministra finansów  oraz certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional), wydany przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA). Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Od 2000 r. zawodowo związany z resortem finansów. Jako pracownik Izby Skarbowej w Zielonej Górze zajmował się orzecznictwem podatkowym i audytem wewnętrznym.

W latach 2007-2014 pełnił funkcję naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim. Jako wicedyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze, a następnie zastępca dyrektora w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zajmował się m.in. kwestiami analiz, kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej (lata 2014-2019).

W latach 2019-2020 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów. Od maja 2020 r. pełnił funkcję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Czytaj też

Zbaraszczuk w fotelu szefa KAS zastąpił nadinsp. Magdalenę Rzeczkowską, która pod koniec kwietnia awansowała i objęła stanowisko ministra finansów. Nowy szef KAS już od początku swojego urzędowania nie będzie miał łatwego zadania. Nad całą Krajową Administracją Skarbową wisi bowiem coraz realniejsze widmo protestu, a - jak mówią sami pracownicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (wchodzącej w skład KAS) - nastroje wewnątrz formacji, mają być najgorsze w historii.

Komentarze