Reklama

Służby Mundurowe

Rząd przyjął program modernizacji Służby Więziennej

  • Fot. Tymon Markowski/MSZ
    Fot. Tymon Markowski/MSZ

Rada Ministrów zaakceptowała program modernizacji Służby Więziennej, którego celem jest polepszenie warunków do realizacji ustawowych zadań poprzez zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy, zakupów uzbrojenia oraz wyposażenia.

Proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 ma poprawić bezpieczeństwo zakładów karnych i aresztów śledczych przez zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Chodzi także o poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych więziennictwa. Łącznie na program modernizacji SW zostanie przeznaczonych 1,5 mld zł (w 2017 roku - 200 mln zł, 2018 - 398 mln zł,  2019 - 453 mln zł, natomiast w 2020 - 450 mln zł).

Jako powód do rozpoczęcia procesu modernizacji Służby Więziennej podano, że jest to jedyna formacja, która nie została objęta programem modernizacyjnym od czasów zmiany ustroju politycznego w 1989 roku. W związku z tym posiadany obecnie sprzęt i wyposażenie cechuje znaczny stopień zużycia oraz duża awaryjność, a jego naprawa z uwagi na stan techniczny jest nieopłacalna. Poprawy wymaga również stan infrastruktury budowlanej pozostającej w zarządzie Służby Więziennej, w szczególności pawilonów penitencjarnych.

Zgodnie z planem modernizacyjnym w ciągu trzech lat ma zostać zakupionych 1200 sztuk subkarabinków automatycznych za łączną kwotę 4,8 mln zł, 800 sztuk strzelb powtarzalnych z chwytem pistoletowym - 3,1 mln zł oraz 400 granatników 40 mm za kwotę 2,4 mln. Zakup broni związany jest z procesem wycofywania ze stanów SW od 2015 roku karabinków kałasznikowa (AKMS) oraz ręcznych wyrzutni granatów łzawiących (RWGŁ). Łączna kwota zaplanowanych zakupów uzbrojenia wynosi 12 mln zł.

Czytaj także: Karabinki i granatniki dla Służby Więziennej. 2 mld zł na modernizację

Oprócz uzbrojenia funkcjonariusze zostaną doposażeni w tys. zestawów ochronnych udaroodpornych (2,1 mln zł), 1,5 tys. kasków ochronnych z osłoną twarzy (600 tys. zł), tys. sztuk kamizelek kuloodpornych i tyle samo kamizelek taktycznych (łącznie 3,9 mln zł), 2,5 tys. ręcznych miotaczy gazowych (100 tys. zł) oraz kajdanek (1,8 tys. sztuk), pałek i rękawic ochronnych. Łączna kwota zaplanowanych zakupów sprzętu i wyposażenia specjalnego wynosi 8,7 mln zł.

W ramach programu zostaną wymienione również wyeksploatowane pojazdy (więźniarki, pojazdy operacyjno-konwojowe, pojazdy dla Grup Interwencyjnych SW oraz ciężarowe i ciężarowo-osobowe), na wymianę których przewidziano łącznie 54,4 mln zł. Zaznaczono przy tym, że najpilniejszym elementem jest zakup 36 więźniarek przeznaczonych do transportu 18 osadzonych, na które przeznaczono ponad 23 mln zł.

Program zakłada poprawę stanu infrastruktury więziennej, w tym remont samych budynków penitencjarnych jak i zwiększenie bezpieczeństwa elektroenergetycznego, modernizację systemów informatycznych i systemów łączności, a także modernizacji podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności.

Elementem programu jest również wzrost wydatków na uposażenia funkcjonariuszy, średnio o 253 zł od 1 stycznia 2017 r. oraz wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej również w 2019 r., co spowoduje kolejny wzrost wydatków na uposażenia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w latach 2018-2020. Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych również zakłada podniesienie ich dotychczasowej wysokości. Przy czym warto zaznaczyć, iż na koniec 2015 r. w Służbie Więziennej służyło 27,5 tys. funkcjonariuszy i 1862 pracowników cywilnych. Natomiast w zakładach karnych i aresztach śledczych przebywało wtedy nieco ponad 70 tys. osób.

Reklama

Komentarze

    Reklama