Problemy z udowodnieniem służby w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu. RPO pisze do szefa KPRM

26 sierpnia 2021, 13:03
KPRM, kancelaria, fot. KPRM
Fot. KPRM

"Funkcjonariusze wykonujący w trakcie swojej służby czynności operacyjno-rozpoznawcze, przechodzący następnie na zaopatrzenie emerytalne mają problemy z udowodnieniem okresu służby w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu" – informuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił się z pismem w tej sprawie do szefa KPRM Michała Dworczyka. RPO podkreśla, że problemy wynikają "z przepisów pragmatycznych (względnie archiwizacyjnych) oraz niejawnego charakteru realizowanych czynności służbowych (w tym zasad kamuflażu)".

Jak informuje RPO, "sprawy, w których uczestniczyli zainteresowani są po pewnym czasie brakowane/niszczone, co uniemożliwia wykazanie tego okresu, jako szczególnie zagrażającego zdrowiu i życiu". Istnieje – jak podkreśla – wprawdzie teoretyczna możliwość przesłuchania świadków, jednak "ograniczona grupa osób uczestniczących w takich czynnościach, związanie tajemnicą, a także długi upływ czasu powodują nierzadko, że świadkowie nie mogą ujawnić lub nie pamiętają szczegółów konkretnych spraw, albo nie żyją". Co więcej, jak dodaje Rzecznik, próby dokumentowania takich czynności "na własną rękę", mogą doprowadzić do ujawnienia informacji prawnie chronionych, a w konsekwencji do odpowiedzialności karnej samego zainteresowanego.

Środkiem dowodowym potwierdzającym okresy służby zaliczane w wyższym wymiarze jest zaświadczenie sporządzone na podstawie akt osobowych funkcjonariusza, wystawione przez właściwe organy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Krajowej Administracji Skarbowej.

fragment pisma RPO do szefa KPRM 

Rzecznik dodaje też, że akta osobowe funkcjonariusza powinny zawierać informacje o tym, jakie czynności operacyjno-rozpoznawcze w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu dany mundurowy wykonywał. RPO podkreśla również, że wydanie zainteresowanym zaświadczenia o służbie pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu, ze względu na zadania, które realizują, jest szczególnie wrażliwe w odniesieniu do służb specjalnych. "W takich sytuacjach informacja powinna trafiać bezpośrednio do organu emerytalnego z pominięciem funkcjonariusza, względnie, przy przeniesieniu do innej formacji, po pionie kadrowym – za pośrednictwem kancelarii tajnej" – czytamy w informacji udostępnionej przez Rzecznika.

Co należy zrobić? RPO prosi Szefa KPRM o to, by wpłynął on na policję, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Służbę Celno-Skarbową, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbę Wywiadu Wojskowego, by te na bieżąco dokumentowały w aktach osobowych funkcjonariuszy realizowanie przez nich czynności operacyjno-rozpoznawczych, w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu funkcjonariusza.

Reklama
Reklama


 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
olo
sobota, 28 sierpnia 2021, 01:40

Z KGP dostaną procenty a co z tymi z komisariatow ?

Rabi
poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 09:39

To działa tylko do poziomu KGP i KWP Generalnie policja robi wszystko by tym z niższego szczebla nie przyznać wspomnianych 0,5% i nie mòwię tu tylko o czynnościach operacyjnych, a obszarach gdzie zagrożenie było bardziej namacalne.Praktyka pokazuje że tylko Sąd, bo każde zagrożenie szczególne jest ignorowane i mimo wyroku TK chcą uznawać wyłącznie akcje w zagrożeniu bezpośrednim. Przerabiałem i znam temat. Dodam, iż rękoma i nogami wszelkie organa rozpatrujące włącznie z WSA będą bronić się przed dopuszczeniem dowodu z zeznań świadka. Nie poddawajcie się, poddawajcie personalnie takie świadkòw, składajcie obszerne wnioski dowodowe.

Antonio
piątek, 27 sierpnia 2021, 23:22

Funkcjonariusze narażają życie i zdrowie w dobrej wierze a przy naliczaniu emerytury Wydział Kadr robi wszystko żeby nie naliczyć należnego 0,5 procenta za każdy rok. Żenada. Zajmijcie się tym problemem

Miszcz
czwartek, 26 sierpnia 2021, 19:26

A jak mam podbite przez KGP z kilku poprzednich lat to uwzględnią czy nie?

Tweets InfoSecurity24