Reklama

Służby Specjalne

Ppłk Piotr Pytel nowym szefem SKW

  • Fot. Ulstein Group/Facebook
    Fot. Ulstein Group/Facebook

Premier Donald Tusk powierzył dziś obowiązki pełniącego obowiązki Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego ppłk Piotrowi Pytlowi.   

Ppłk Piotr Pytel był dotychczas Dyrektorem Zarządu Operacyjnego służby, a więc jednej z najistotniejszych komórek SKW realizującej czynności zarówno w kraju jak i zagranicą. Dotychczasowe osiągnięcia powodują, że Piotr Pytel jest dobrze znany w środowisku europejskich służb specjalnych, co będzie miało istotny wpływ na zachowanie ciągłości w pracy SKW, szczególnie w kontekście współpracy międzynarodowej. Ppłk Piotr Pytel w 1994 r. rozpoczął służbę w UOP, następnie przeszedł do ABW, zna biegle dwa języki obce, pochodzi z Krakowa.

Warto dodać, że na podstawie art. 18 ustawy o SKW i SWW Premier powierza obowiązki szefa służby na okres maksymalnie trzech miesięcy. Nowego Szefa SKW powinniśmy zatem poznać na początku przyszłego roku. 

(MS)

Reklama

Komentarze

    Reklama