Powstanie System Rejestracji Broni. MSWiA konsultuje projekt ustawy

11 maja 2018, 09:52
550_800_crop__p4fig9_59db6dbdae71c71a319e1828d9e5d627
fot. Defence24.pl
InfoSecurity24
InfoSecurity24
  • Jeśli ustawa wejdzie w życie, powstanie System Rejestracji Broni
  • Zmiany i obowiązek stworzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji broni palnej to odpowiedź na unijne przepisy, które obligują do takiego działania wszystkie państwa wspólnoty;
  • Ustawa nie zmieni znacząco przepisów dotyczących warunków, jakie będzie musiał spełnić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję

Wprowadzenie jednolitego wzoru oznakowania broni palnej oraz samodzielne dokonywanie ewidencji wytworzonej, nabytej lub sprzedanej broni palnej w elektronicznych księgach przez przedsiebiorców, to tylko niektóre zmiany jakie proponuje przekazany przez MSWiA do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy zastępującej dotychczasowe przepisy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika z unijnych uregulowań. Jedną z ważniejszych zmian będzie utworzenie Systemu Rejestracji Broni.

MSWiA przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy zastępującej ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika z postanowień unijnych dyrektyw oraz rozporządzeń.

Co zmieni się po wejściu w życie ustawy? Jak przekonuje MSWiA, System Rejestracji Broni (SRB) będzie zawierał  dane o broni palnej do użytku cywilnego znajdującej się w legalnym posiadaniu na terenie Polski. Upoważnione organy (m.in. Policja) będą miały stały dostęp do systemu - umożliwi to uzyskanie online danych o historii konkretnej sztuki broni, jej posiadaczu a także informacji m.in. o miejscu przechowywania broni, jej użyczeniu, pozbawieniu jej cech użytkowych, zniszczeniu, czy utracie. Jak czytamy w komunikacie resortu spraw wewnętrznych „dzięki temu właściwe organy będą mogły na bieżąco prowadzić działania kontrolne, aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu bronią”.

Czytaj też: Nowa ustawa regulująca wytwarzanie i obrót bronią [ANALIZA]

Obowiązek stworzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji broni palnej to odpowiedź na unijne przepisy, które obligują do takiego działania wszystkie państwa wspólnoty. Zmiany, mają na celu nie tylko ograniczenie nielegalnego wytwarzania, ale też uszczelnienie systemu kontroli i przepływu broni.

Zgodnie z ustawą wprowadzony zostanie jednolity, ustalony przepisami dyrektywy, wzór oznakowania broni palnej oraz jej komponentów. Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy samodzielnie, poprzez System Rejestracji Broni, będą dokonywać ewidencji wytworzonej, nabytej lub sprzedanej broni palnej w elektronicznych księgach ewidencyjnych.

Przedsiębiorcy, po zakończeniu działalności koncesjonowanej, nie będą już także przekazywać ksiąg ewidencyjnych do MSWiA - będą one bowiem archiwizowane w Systemie. Ułatwione ma zostać również informowanie właściwych organów o fakcie sprzedaży broni – informacja o sprzedaży zostanie wprowadzona do systemu przez przedsiębiorcę, dzięki czemu nie będzie on już musiał o tym fakcie zawiadamiać właściwych organów odrębnymi pismami. Obowiązkiem uzyskania koncesji zostaną objęci rusznikarze, którym powierzana będzie broń do naprawy lub remontu – oni także będę ewidencjonować przyjętą broń.

Kolekcjonerzy mogą spać spokojnie

Zgodnie z projektem, broń historyczna nie zostanie objęta ustawą. Nie będzie zatem obowiązku, by ewidencjonować broń palną rozdzielnego ładowania przystosowaną do strzelania wyłącznie przy użyciu prochu czarnego, wytworzoną przed 1885 rokiem. Pozwolenia nie będzie potrzebne także w przypadku replik i przekrojów broni niezdolnych do miotania pocisków jeżeli nie zawierają istotnych komponentów broni palnej, które można wykorzystać w broni palnej.

Jak informuje MSWiA, wymogiem ewidencji nie zostanie też objęta broń wpisana na Listę Skarbów Dziedzictwa Narodowego, do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków i inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Koncesja według nowych zasad?

MSWiA przekonuje, że ustawa nie zmieni znacząco przepisów dotyczących warunków, jakie będzie musiał spełnić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję. Organem wydającym koncesje nadal będzie MSWiA, nie zmieni się też czas na jaki udzielana będzie koncesja (5-50 lat). Przedsiębiorcy nie będą musieli wymieniać koncesji, które do tej pory zostały im udzielone – będą jednak musieli spełnić określone wymogi techniczne, aby prowadzić ewidencję w SRB. W latach 2003-2017 MSWiA wydało 1558 koncesji w zakresie m.in. wytwarzania broni i amunicji.

Obecnie w Polsce funkcjonują dwa systemy, w których rejestrowane są dane związane z bronią palną przeznaczoną do użytku cywilnego: Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) obejmujący rejestr „BROŃ” – administrowany przez Komendanta Głównego Policji – oraz System Ewidencji Broni Prywatnej Kadry, objęty klauzulą niejawności i administrowany przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Nie uwzględniają one jednak historii broni od momentu jej wytworzenia do jej zniszczenia, co czynić będzie SRB.

Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

MSWiA/DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 15
PiotrEl
piątek, 11 maja 2018, 16:03

Nie wiem w czym problem? Drogówka jak mnie zatrzymywała zawsze wiedziała ile mam jednostek broni. Jakiej pewnie też.

Wój
piątek, 11 maja 2018, 15:11

W jakim celu posiada prywatną broń Kadra?Dlaczego różnego rodzaju kasty społeczne mają swoje przywileje niedostępne reszcie ludzi?To trzeba zmienić.

asf
poniedziałek, 14 maja 2018, 18:02

Kup sobie broń do celów kolekcjonerskich i jeśli jesteś pełnoletni,zdrowy na umyśle i niekarany to zgodę na pewno dostaniesz i będziesz mógł sobie na strzelnicy postrzelać i w razie czego obronić rodzinę i dom.Chyba ze ty chcesz na ulicy czy w dyskotece szpanować?

Extern
piątek, 11 maja 2018, 13:48

Socjalistycznym państwom zawsze bardzo zależało na kontroli wszystkiego a broni w szczególności. W państwach w których władze mają mandat do rządzenia od swoich obywateli i przez nich są rozliczani jakoś bardziej się ufa w dobrą wolę i rozsądek społeczeństwa niż w ścisłą kontrolę.

Polak
piątek, 11 maja 2018, 13:03

Najlepiej od razu przeslijcie info do rosji w których polskich domach jest broń

PL
środa, 30 maja 2018, 13:56

Zapewne ktoś to zrobi! I nie tylko do Rosji!

werte
poniedziałek, 14 maja 2018, 10:19

Nie martw się Rosją. Zanim przyjdą Rosjanie to ,,polska,, policja wcześniej ,,zabezpieczy,, twoją broń. Żebyś broń Boże nie mógł się bronić przed bandytami, szabrownikami, maruderami albo co gorsza nowym okupantem.

gnago
niedziela, 13 maja 2018, 18:15

Tam trzeba bo \"przyjaciele z zachodu i Bliskiego wschodu maja już aktualniejsze info niż nasze władze

Fort
sobota, 12 maja 2018, 12:30

Sugerujesz, że panstwo teraz nie wie kto ma broń?

Tweets InfoSecurity24