Reklama

InfoSecurity24.pl | Bezpieczeństwo wewnętrzne i służby mundurowe

Pierwszy polski funkcjonariusz odznaczony orderem Prezydenta Francji

W czwartek 6 grudnia br. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się uroczystość wręczenia Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej insp. w st. spocz. Piotrowi Calińskiemu.


Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w latach 1991-2001 i 2004-2006, a także jeden z twórców polskiego systemu szkolnictwa policyjnego odebrał odznaczenie w obecności szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja z rąk attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Ambasadzie Francji w Warszawie Frédérica Ménarda.


Uhonorowanie to jest wyrazem podziękowania dla inspektora Piotra Calińskiego za niepodważalny wkład jaki wniósł on w budowę współpracy pomiędzy Narodową Policją RF a polską Policją, promowanie kontaktów pomiędzy europejskimi akademiami policyjnymi poprzez udział w pracach Europejskiej Akademii Policyjnej i Stowarzyszenia Europejskich Szkół Policyjnych, a także bezpośrednie współdziałanie w wymianie doświadczeń zawodowych pomiędzy służbami policyjnymi obydwu krajów.


Narodowy Order Zasługi RF jest nadawany obywatelom Francji, jak i obywatelom innych państw za wybitne zasługi cywilne i wojskowe. Piotr Caliński to pierwszy funkcjonariusz odznaczony tego typu odznaczeniem.


Źródło: BBN
Reklama

Komentarze

    Reklama