Reklama

Służby Specjalne

MON wystąpił z wnioskiem o powołanie szefa SKW

  • Fot. SKW
    Fot. SKW

Minister obrony narodowej skierował wniosek do Prezesa Rady Ministrów o powołanie na stanowisko szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego podpułkownika Piotra Pytla, obecnie pełniącego obowiązki szefa SKW.  

Zgodnie z ustawą wniosek zostanie poddany opinii Kolegium ds. Służb Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podpułkownik Piotr Pytel urodził się 4 kwietnia 1967 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Filozoficznego, kierunku psychologia, na Uniwersytecie Jagiellońskim.  W latach 1994 - 1999 pełnił służbę w Urzędzie Ochrony Państwa. W roku 1998 ukończył z wyróżnieniem kurs oficerski UOP. W latach 1999 - 2003 pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym na stanowisku głównego specjalisty RIC Kraków. Od roku 2003 do 2008 pełnił służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 16 lipca 2008 r. rozpoczął służbę w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Pełnił kolejno funkcje: naczelnika Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Gabinecie Szefa SKW, zastępcy dyrektora w Gabinecie Szefa SKW, a 1 stycznia 2011 r. został dyrektorem Zarządu Operacyjnego SKW. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

MON

 

Reklama

Komentarze

    Reklama