Reklama

Legislacja

RARS bliżej nadzoru MSWiA

Autor. malopolska.uw.gov.pl

Posłowie podczas połączonych komisji sejmowych przyjęli rządowy projekt o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej i skierowali go do drugiego czytania. Wśród propozycji, jakie znalazły się w procedowanej ustawie jest zmiana nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, którą od premiera ma przejąć szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

W środę odbyło się wspólne posiedzenie sejmowej komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych z komisją Administracji i Spraw Wewnętrznych. Podczas posiedzenia posłowie rozpatrzyli rządowy projekt ustawy związany z funkcjonowaniem administracji rządowej wraz z autopoprawką. Podczas pierwszego czytania parlamentarzyści poparli poprawki, które miały charakter techniczny, a następnie przyjęli projekt i skierowali go do drugiego czytania. Za przyjęciem zagłosowało 27 posłów, przeciw było 9 parlamentarzów, a jeden się wstrzymał.

Reklama

Wśród propozycji, jakie znalazły się w rządowym projekcie jest zmiana nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Według noweli, nadzór nad instytucją od premiera ma przejąć szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że „proponuje się wprowadzenie zmian systemowych polegających na powierzeniu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nadzoru nad Agencją oraz realizację wszystkich zadań związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz zasobami rezerw strategicznych.”

Czytaj też

Po zmianach, prezesa Agencji, powoływać będzie premier, „spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych”. Odwołanie następować ma także na wniosek szefa MSWiA

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych powstała na przełomie 2020 i 2021 roku. Zastąpiła utworzoną w 1996 roku Agencję Rezerw Materiałowych. Zadaniem RARS jest zapewnienie strategicznych rezerw produktów żywnościowych, medycznych i technicznych oraz zapasów paliw nie tylko w czasie pokoju, ale przede wszystkim na wypadek konfliktu zbrojnego, zagrożenia zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub innej sytuacji kryzysowej. Agencja odpowiedzialna jest nie tylko za gromadzenie i nadzór rezerw strategicznych oraz zapasów paliw, ale także za ich cykliczną wymianę i konserwację.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze