Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

MSWiA przejmie rezerwy strategiczne

Autor. malopolska.uw.gov.pl

Wiele wskazuje na to, że już niebawem to nie premier, a szef resortu spraw wewnętrznych i administracji sprawować może nadzór na Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Tak wynika z projektu specjalnej ustawy, jaki do końca kwartału przyjąć ma Rada Ministrów.

Nowy rząd, już na początku swojej działalności postanowił dokonać kilku znaczących zmian w nadzorze nad kluczowymi instytucjami. Jedną z nich jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która – jak się okazuje – już niebawem zmienić może nadzorcę. Projekt w tej sprawie wpisano już do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

Czytaj też

Dziś nadzór nad RARS, zgodnie z przepisami ustawy, sprawuje Prezes Rady Ministrów. Z informacji jakie udostępniła KPRM wynika, że procedowana ustawa ten stan rzeczy ma zmienić. Jej celem jest - jak czytamy -„uregulowanie kwestii kompetencji w zakresie funkcjonowania systemu rezerw strategicznych oraz nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych”. Pod czyje „skrzydła” trafi zatem ta rządowa agencja? Jak się okazuje, piecze nad nią sprawować może już niebawem resort spraw wewnętrznych i administracji. „Proponuje się wprowadzenie zmian systemowych w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych i powierzenie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nadzoru nad Agencją oraz realizację wszystkich zadań związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz zasobami rezerw strategicznych” – czytamy. 

Rząd powinien zająć się projektem do końca marca tego roku. Na prace nie pozostało więc zbyt wiele czasu. Niebawem zatem można się spodziewać, że odpowiednie dokumenty pojawią się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Tam też powinniśmy znaleźć odpowiedź na pytanie czym zmiana nadzorcy jest uzasadniona i jak daleko idące korekty są planowane. 

Przypomnijmy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych rozpoczęła działalność w lutym 2021 roku i zastąpiła zlikwidowaną Agencję Rezerw Materiałowych.

Czytaj też

Zadaniem RARS jest zapewnienie strategicznych rezerw produktów żywnościowych, medycznych i technicznych oraz zapasów paliw nie tylko w czasie pokoju, ale przede wszystkim na wypadek konfliktu zbrojnego, zagrożenia zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub innej sytuacji kryzysowej. Agencja odpowiedzialna jest nie tylko za gromadzenie i nadzór rezerw strategicznych oraz zapasów paliw, ale także za ich cykliczną wymianę i konserwację.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze