Reklama

Służby Specjalne

Komisja ds. służb zaakceptowała kandydaturę płk. Łuczaka na szefa ABW

  • Fot. ABW

Płk. Dariusz Łuczak został pozytywnie zaopiniowany przez członków sejmowej komisji ds. służb specjalnych na szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przeciwko głosowali tylko posłowie PiS; Marek Opioła i Beata Mazurek. Dariusz Łuczak obecnie pełni obowiązki szefa ABW po dymisji gen. Krzysztofa Bondaryka.Szefa Agencji powołuje i odwołuje premier po akceptacji członków Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. We wtorek Łuczak uzyskał już pozytywną opinię Kolegium ds. służb w skład którego wchodzi premier. Dziś podczas Sejmowej Komisji za kandydaturę Łuczaka głosowało czterech posłów z Platformy oraz po jednym członku PSL, SLD i Ruch Palikota. Zgodnie z informacjami, które przekazywaliśmy również na łamach Defence24.pl płk Dariusz Łuczak został kandydatem na szefa ABW pod koniec marca.

Więcej: Nowy szef ABW w tandemie z ministrem Sienkiewiczem?

Zgodnie z ustawą o ABW w przypadku "zwolnienia stanowiska szefa Agencji lub czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji Prezes Rady Ministrów może powierzyć pełnienie obowiązków szefa, na czas nie dłuższy niż trzy miesiące, jego zastępcy lub innej osobie". Rozpoczęta procedura powinna zakończyć się w połowie kwietnia.

Dariusz Łuczak był m.in. zastępcą szefa ABW gdzie odpowiadał za departamenty zajmujące się bezpieczeństwem ekonomicznym państwa, kontrwywiadem oraz zwalczanie terroryzmu. Pełnił także służbę w Delegaturze Urzędu Ochrony Państwa w Białymstoku.

(JG)
Reklama

Komentarze

    Reklama