Reklama

Za Granicą

Cyberzagrożenia i kryptologia w dobie wojny informacyjnej

  • Jarosław Jakimczyk, redaktor naczelny Cyberdefence24
    Jarosław Jakimczyk, redaktor naczelny Cyberdefence24

W odpowiedzi na lawinowy wzrost cyberzagrożeń w minionym roku postanowiliśmy na bazie Defence24 stworzyć pierwszy w Polsce samodzielny serwis tematyczny poświęcony cyberbezpieczeństwu i kryptologii z odniesieniem do wojen informacyjnych. Dedykujemy go zwłaszcza osobom, które odpowiadając w instytucjach publicznych i firmach za politykę bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i kanałów komunikacji dokonują oceny i wyboru rozwiązań systemowych oferowanych przez rynek IT.

Prognozy czołowych eksperckich ośrodków analizujących stan bezpieczeństwa cyberprzestrzeni przewidują zgodnie, że w najbliższych latach instytucje państwowe i firmy reprezentujące wszystkie sektory gospodarki będę musiały radykalnie zwiększyć nakłady na inwestycje w zakresie cyberochrony. Wychodząc naprzeciw tym trendom Cyberdefence24 będzie informował i edukował decydentów szczebla strategicznego w zakresie potrzeb i zagrożeń wynikających z zaniedbań w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie będziemy stale monitorować realizację przedsięwzięć państwa i biznesu w tej dziedzinie adresując swój przekaz do odbiorców, którzy cierpiąc na głód miarodajnych informacji i analiz dotyczących cyberbezpieczeństwa i kryptologii byli dotychczas skazani na poszukiwania materiałów rozproszonych po całym Internecie. Mówiąc o aktywności państwa mamy na myśli nie tylko sięganie po odpowiednie rozwiązania techniczne służące bezpieczeństwu cyberprzestrzeni, ale także całą sferę związaną z legislacją i funkcjonowaniem regulatora. Nasza codzienna uwaga będzie obejmować również te obszary.

 

Wzór odpowiedzialności za zabezpieczenie e-interesów stanowią wybrane firmy i instytucje, które stale poszukują nowych rozwiązań chroniących ich działalność w sektorach tak newralgicznych jak bankowość i finanse czy przemysł high-tech. Chcemy przedstawiać te dobre przykłady przyczyniając się do rozkwitu gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na cyberbezpieczeństwo i wzrost innowacyjności krajowych dostawców rozwiązań z tej dziedziny. Nie zapominamy jednocześnie, że wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i administracji umożliwić można jedynie zapewniając konieczne nakłady na badania naukowe i rozwój. Dlatego Cyberdefence24 stanie się także serwisem adresowanym do środowisk naukowych opracowujących rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa dla państwa i gospodarki.

 

Rosnącemu środowisku specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa poświęcamy nową platformę komunikacji prezentującą oblicze cybersecurity w kraju i na świecie. Cyberdfefence24 będzie serwisem multimedialnym wykorzystującym możliwości materiałów wideo, gdzie będzie można znaleźć autorskie materiały i komentarze środowiska eksperckiego i biznesu.

 

Treści opublikowane w serwisie zostaną zgrupowane nie tylko w "klasycznych" kategoriach tematycznych (Państwo i prawo, Armia i służby, Biznes i Pieniądze, Zagrożenia, Produkty i Technologie, Ludzie, Szkolenia, Historia), ale także w dedykowanych sekcjach (np. Finanse, Gospodarka, Administracja, Regulator, Ataki, Incydenty, Cyberszpiegostwo etc.). Nie zabraknie specjalistycznych blogów prowadzonych przez ekspertów z branży. Naszym stałym współpracownikiem i felietonistą jest Blaise Misztal, dyrektor ds. bezpieczeństwa narodowego jednego z wiodących think tanków waszyngtońskich, który jest twórcą głośnej gry wojennej Cyber ShockWave. Była to symulacja cyberataku na infrastrukturę krytyczną USA, w której wzięli udział byli szefowie głównych instytucji odpowiedzialnych za amerykańskie bezpieczeństwo narodowe.

 

Istotnym elementem Cyberdefence24 będzie dział poświęcony Kryptologii. Wychodząc z założenia, że podstawą bezpiecznej komunikacji w cyberprzestrzeni, zwłaszcza rządowej i biznesowej, jest szyfrowanie informacji, będziemy starali się przedstawiać i analizować najważniejsze wydarzenia i problemy w tej dziedzinie. Pragniemy zachęcać rząd i instytucje odpowiedzialne za obronność i bezpieczeństwo państwa do współpracy z krajowymi producentami, którzy rozwijając przy odpowiednim wsparciu ze strony budżetu swoje bazowe zdolności produkcyjne będą w stanie rywalizować z zagraniczną konkurencją dostarczając odbiorcom rozwiązania własne lub spolonizowane o standardzie zapewniającym suwerenność kryptologiczną Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie sposób analizować zastosowań najnowszych technologii IT i ryzyka, jakie się z tym wiąże, w oderwaniu od geopolitycznych uwarunkowań, które determinują bezpieczeństwo naszego kraju i jego sojuszników z UE i NATO. Dlatego nie może zabraknąć w Cyberdefence24 materiałów pokazujących jaki użytek z dostępu do Internetu czynią państwa i organizacje nieprzyjaźnie usposobione do naszej cywilizacji i zachodniego systemu wartości. Oznacza to, że jednym okiem musimy nieustannie śledzić to, co się dzieje na Wschodzie, zarówno tym sąsiadującym z granicami Polski, jak i bardziej odległym, który jest każdego dnia widownią aktów terroru. To stamtąd bowiem poprzez Sieć rozlewa się falami wojna informacyjna, którą toczą z Zachodem, niezależnie od siebie, duchowi spadkobiercy KGB i religijni fanatycy uzurpujący sobie prawo powoływania się na Koran.

 

* Jarosław Jakimczyk, redaktor naczelny Cyberdefence24.pl

 

Reklama

Komentarze

    Reklama