Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Z myślą o służbach, czyli od bezpieczeństwa infrastruktury po mobilną diagnostykę

Autor. Comarch

Wraz z rozwojem systemów teleinformatycznych, które są wykorzystywane także w celach przestępczych, kwestie cyberbezpieczeństwa stają się coraz bardziej istotne, czego dobitnym dowodem jest powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Stąd też tematyki związanej z bezpieczeństwem infrastruktury i systemów teleinformatycznych nie mogło zabraknąć na II Międzynarodowych Targach Polsecure.

Reklama

Jedną z firm obecnych w Kielcach, a oferujących zaawansowane rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, jest założony w 1993 r. Comarch. Notowana od 1999 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka jest jedną z największych firm informatycznych w Europie. Comarch prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach. 

Reklama

Warto podkreślić, że corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2021 roku nakłady na prace R&D wyniosły 317 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 7 000 ekspertów w ponad 90 biurach i w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz Europę aż po obie Ameryki. Wśród promowanych przez Comarch na Polsecure rozwiązań znalazły się m.in.: system Comarch MAP (Monitoring & Automation Platform), Comarch Mobile Protect Module, Comarch Video Platform oraz Comarch Diagnostic Point.

Comarch Monitoring & Automation Platform

Reklama

Comarch Monitoring Automation Platform to narzędzie do kompleksowego monitorowania infrastruktury oraz elementów konfiguracji systemów klienta. Rozwiązanie to pozwala na modelowanie procesów biznesowych i śledzenie zależności architektonicznych. Co ważne umożliwia także podgląd wszystkich elementów środowiska w jednym miejscu. 

CMAP opiera się na czterech filarach: 

 • Monitoring - moduł monitorowania całej infrastruktury informatycznej klienta zarówno z poziomu administratora, jak i kadry zarządzającej;
 • Baza danych - definiowana jako baza danych CMDB, która odzwierciedla środowisko klienta; 
 • Machine learning - czyli moduł predykcji wykorzystujący elementy sztucznej inteligencji (AI), odpowiadający za przewidywanie zagrożeń, które mogą wystąpić w systemie informatycznym;
 • Automatyzacja – CMAP posiada rozbudowany moduł discovery pozwalający na wykrywanie i utrzymywanie elementów złożonej infrastruktury w sieci. Zapewnia również możliwość automatyzacji czynności administratorskich.

Używanie CMAP pozwala na wygenerowanie oszczędności zarówno po stronie infrastrukturalnej, jak również pozwala oszczędzić cenny czas zatrudnionych ekspertów, którzy mogą być skierowany do innych zadań. 

Comarch MAP został zaprojektowany w sposób umożliwiający dalszą rozbudowę o kolejne elementy i dostosowani do potrzeb klienta. 

Warto podkreślić, że predykcja jest przyszłością rozrastających się systemów informatycznych, które muszą być zdolne do wspierania swojego rozwoju. Takim właśnie narzędziem jest Comarch Monitoring Automation Platform.

Czytaj też

Comarch Mobile Protect Module

Jest to system dedykowany do wykrywania obserwacji i kontroobserwacji w czasie rzeczywistym. CMPM został zaprojektowany na potrzeby służb realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, prewencji, ochrony fizycznej, jak i osobistej. Umożliwia wykrywanie w czasie rzeczywistym zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo ochranianych osób lub obiektów. Idea działania CMPM polega na bieżącym analizowaniu ruchu drogowego pod kątem optycznego rozpoznawania znaków (OCR) tablic rejestracyjnych pojazdów poruszających się w pobliżu ochranianego samochodu lub przemieszczających się w rejonie ochranianego obiektu. 

W skład systemu Comarch Mobile Protect Module wchodzą:

 • moduł decyzyjny analizujący rozpoznane pojazdy oraz wysyłający do aplikacji mobilnej zaszyfrowane dane i alarmy;
 • urządzenie przenośne wyposażone w kamerę, montowane w pojeździe chronionym; 
 • aplikacja mobilna, która na podstawie prostych w konfiguracji parametrów, ostrzega kierowcę o wykrytych pojazdach;
 • portal umożliwiający analizę danych ze wszystkich urządzeń oraz zarządzanie uprawnieniami.
 • Co istotne z punktu widzenia użytkowników, kody źródłowe systemu CMPM są własnością Comarch, a wszystkie informacje i reguły dotyczące zastosowanych zabezpieczeń dostępne są tylko dla przedstawicieli służb mundurowych. Istnieje też możliwość dostosowania zabezpieczeń do preferencji klienta.

Comarch Video Platform

Rozwinięciem Comarch Mobile Protect Module jest system Comarch Video Platform analizujący i rozpoznający tablice rejestracyjne. Umożliwia on wykrywanie poszukiwanych pojazdów w strumieniach wideo. Jest to narzędzie do prowadzenia działań obserwacyjnych i poszukiwawczych z wykorzystaniem zapisów wideo zarówno dostępnych online jak i offline. CVP został stworzony w celu zapewnienia służbom mundurowym narzędzi do efektywnego przetwarzania wielu źródeł danych jednocześnie. W oparciu o zdefiniowane reguły, system wyszukuje i raportuje - w analizowanym materiale - poszukiwane lub powtarzające się pojazdy. Co istotne, do wyszukiwania wystarczy znajomość jedynie fragmentu numeru rejestracyjnego.

Modularna budowa Comarch Video Platform pozwala na swobodną konfigurację pod kątem wydajności przetwarzania danych. Poprzez zmianę parametrów rozdzielczości lub liczby analizowanych klatek na sekundę można dostosować przepustowość oraz liczbę analizowanych równolegle strumieni. W zależności od potrzeb, istnieje też możliwość osiągnięcia wyższej wydajności przetwarzania, poprzez łączenie modułów analitycznych w klastry, dzięki ich skalowalności.

System potrafi również korelować ze sobą dane z różnych materiałów wideo i przedstawiać wyniki analizy w postaci raportu. Pozwala na definiowanie okien czasowych i zaawansowanych reguł wyszukiwania. Istnieje możliwość wyodrębniania pojazdów także na podstawie kraju pochodzenia.

Co ważne z punktu widzenia służb, Comarch Video Platform skutecznie wspomoże Child Alert, jeśli zawiadomienie o porwaniu dziecka będzie wiązać się z opisem podejrzanego pojazdu.

Mobilny Punkt Diagnostyczny

Bazując na swoich doświadczeniach w zakresie systemów teleinformatycznych firma Comarch opracowała również Comarch Diagnostic Point (Mobilny Punkt Diagnostyczny) będący specjalistycznym, telemedycznym stanowiskiem diagnostycznym dedykowanym m.in. do służb mundurowych jako wsparcie dla funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu medycyny pola walki (TCCC). Składa się ono z aplikacji wgranej na tablet, komunikującej się z certyfikowanymi urządzeniami medycznymi za pomocą, których można przeprowadzić badania poszkodowanej/rannej osoby. Wyniki tych badań przesyłane są na platformę telemedyczną Comarch e-Care 2.0, stanowiącej certyfikowany wyrób medyczny, zgodnym z Rozporządzeniem UE2017/745 (MDR). Platformę tę obsługuje kwalifikowany personel medyczny, który przeanalizuje, opisze wyniki badań i zaleci stosowne postępowanie, czynności ratunkowe. 

Użytkownik Mobilnego Punktu Diagnostycznego ma zarówno możliwości przeprowadzania wideokonsultacji z personelem medycznym, jak również udostępnienia obrazu wideo np. podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych.

Łączność z platformą Comarch e-Care 2.0 zapewniona jest za pomocą różnych kanałów, jak WiFi, GSM, BLE. Oczywiście dla użytkowników mundurowych istnieje również opcja wykorzystania bezpiecznych kanałów łączności.

Obecnie w skład wyposażenia Comarch Diagnostic Point wchodzą takie urządzenia, jak: aparat EKG, pulsoksymetr, termometr, ciśnieniomierz oraz stetoskop. Istnieje również możliwość rozszerzenia pakietu urządzeń o np. mobilne USG.

Rozwiązanie firmy Comarch może wspierać służby oraz wojsko m.in. w sytuacjach kryzysowych, jak choćby katastrofy naturalne. Dzięki zastosowaniu telemedycyny możliwe jest dotarcie do ofiar z fachową pomocą medyczną nawet tam i w sytuacjach, gdzie wykwalifikowany personel medyczny nie jest w stanie dotrzeć na czas.

Autor. Comarch

Warto też odnotować, że firma Comarch SA otrzymała podczas uroczystego zwieńczenia targów Polsecure 2023 nagrodę "Top Design" za nowatorską, elegancką i kompleksową prezentację targową.

Tekst sponsorowany

Reklama

Komentarze

  Reklama