Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Inteligentne systemy wsparciem dla służb

Autor. Comarch

Podczas targów Polsecure 2023 firma Comarch zaprezentowała szereg rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Jednym z nich jest system Comarch Video Paltform analizujący i rozpoznający tablice rejestracyjne, który może być wykorzystywany m.in. przez służby mundurowe. Umożliwia on wykrywanie poszukiwanych pojazdów w strumieniach wideo. Co istotne z punktu widzenia służb - jeśli zawiadomienie o porwaniu dziecka będzie wiązać się z opisem podejrzanego pojazdu - system skutecznie wspomóc może działanie Child Alert. System CVP jest rozwinięciem Comarch Mobile Protect Module. To rozwiązanie dedykowane do wykrywania obserwacji i kontroobserwacji w czasie rzeczywistym. CMPM został zaprojektowany na potrzeby służb realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, prewencji, ochrony fizycznej, jak i osobistej. Innym rozwiązaniem, jakie pokazano, był Comarch Monitoring Automation Platform dedykowany do monitorowania infrastruktury informatycznej i predykcji możliwych do wystąpienia w niej zagrożeń. Bazując na swoich doświadczeniach w zakresie systemów teleinformatycznych firma opracowała Comarch Diagnostic Point będący specjalistycznym, telemedycznym stanowiskiem diagnostycznym. Składa się ono z aplikacji wgranej na tablet, który komunikuje się certyfikowanymi urządzeniami medycznymi. Za ich pomocą można przeprowadzić badania poszkodowanej/rannej osoby. Wyniki badań przesyłane są na platformę telemedyczną, będąca certyfikowanym wyrobem medycznym. Ta z kolei, obsługiwana jest przez medyków, którzy przeanalizują i opiszą wyniki badań, a także zalecą dalsze postępowanie.

Reklama

Materiał sponsorowany

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama