Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Wspólna łączność dla służb od WB Group

Autor. WB Group

WB Group zaprezentowała na targach i konferencji „GRANICE’22” szereg swoich rozwiązań stworzonych do zastosowania przez służby bezpieczeństwa publicznego. Uwagę zwracała najnowsza wersja sprawdzonego i używanego już w Polsce systemu PIK, PIK-MC. Teraz jest on proponowany jako rozwiązanie zintegrowane, łączące w razie kryzysu wszystkie rodzaje służb.

Reklama

Platforma Identyfikacji Komunikacji – Mission Critical PIK-MC - to zintegrowany system bezpiecznej łączności dyspozytorskiej do zastosowania kryzysowego. W swojej obecnej formie umożliwia integrację różnych technologii środków łączności w czasie sytuacji kryzysowej i działań ratunkowych.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Podstawowym założeniem jest wykorzystanie przez użytkownika posiadanych już przez niego urządzeń – radiotelefonów, kamer, terminali, drukarek, skanerów, komputerów i wszelkich innych urządzeń do przesyłu i obróbki danych. Dzięki aplikacji PIK-MC – Przyciśnij i Mów – Mission Critical, którą można instalować na smartfonach z systemem Android, do sieci tej można wpiąć także smartfony jako kolejne elementy bezpiecznej sieci.

Funkcjonalność konsoli dyspozytorskiej stworzono w postaci aplikacji webowej, umożliwiającej zarządzanie, wizualizację i komunikację między  zdefiniowanymi użytkownikami posiadającymi łączność różnych standardów. Oznacza to, że system PIK-MC ma w założeniu umożliwiać łączenie się ze sobą wszystkich przewidzianych do tego operatorów, biorących np. udział w tej samej dużej akcji ratowniczej. Osoby te mogą należeć do różnych służb i nie współpracować ze sobą na co dzień, a co za tym idzie dysponować różnymi, nie zintegrowanymi na co dzień, systemami łączności. Szybką i łatwą integrację między nimi, z dowolnego klucza, np. tego że wszyscy biorą udział w tych samych, skoordynowanych działaniach, ma umożliwić właśnie platforma PIK-MC. Zapewnia ją integrator PIK-GATE-MC, wyposażony standardowo w 3 modemy komunikacyjne dostosowane do prac w sieciach standardu LTE, LTE 450, 5G i innych.

Autor. Maciej Szopa/Defence24

WB Group pokazywało też system ochrony granic Amsta z sensorami wizualnymi i sejsmicznymi, system analizy automatycznej obrazu SVAN, umożliwiający łatwą identyfikacje i klasyfikacje przejeżdżających pojazdów, w tym motocykli i przyczep, a także system do kontroli ruchu drogowego ATLES.

Reklama

Komentarze

    Reklama