Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

WOT i LPR podpisują umowę o współpracy

Fot. Stiopa/Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Fot. Stiopa/Wikimedia Commons, CC BY 4.0

W siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej, a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Stale rosnąca liczba żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, coraz większe zaangażowanie w działania przeciwkryzysowe oraz duża aktywność szkoleniowa formacji na terenie całego kraju - to czynniki, które legły u podstaw sformalizowania współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym - podkreślają terytorialsi w komunikacie. 

Zasadniczym celem porozumienia jest sformalizowanie procesów, których efektem będzie skuteczniejsze wspieranie społeczności przez obie instytucje. Wojska Obrony Terytorialnej coraz szerzej zaangażowane w działania przeciwkryzysowe rozwijają kompetencje zapewniające efektywne użycie Lotniczego Pogotowia Ratowniczego na terenie całego kraju. Podobne kompetencje posiadają już strażacy Państwowej Straży Pożarnej i druhowie wybranych Ochotniczych Straży Pożarnych.

gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT

Efektem podpisanej umowy ma być również poprawa bezpieczeństwa żołnierzy realizujących coraz bardziej zaawansowane szkoleniowe poprzez szybsze udzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Porozumienie zakłada, że żołnierze WOT w toku akcji ratowniczych podejmowanych w czasie wykonywania czynności służbowych będą mogli wezwać śmigłowiec HEMS w przypadku konieczności udzielenia pomocy żołnierzowi, znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia dla życia lub zdrowia. 

Porozumienie zakłada również organizowanie wspólnych szkoleń mających na celu weryfikację i doskonalenie procedur współdziałania oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa realizowanych zadań. Żołnierze WOT zobowiązani będą do odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia miejsca lądowania i startu śmigłowca HEMS oraz udzielenia pomocy zespołowi ratunkowemu w zakresie przemieszczenia personelu medycznego i poszkodowanego żołnierza. Strony porozumienia deklarują współpracę kadry instruktorskiej podczas organizowania szkoleń i analizowania ich efektów, wymianę materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oraz doświadczeń w zakresie ratownictwa.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie mogło korzystać z potencjału WOT w zakresie infrastruktury, w tym bazy noclegowej szczególnie w przypadku organizowania ćwiczeń i szkoleń terenowych.

Umowę w imieniu WOT sygnował dowódca gen. dyw. Wiesław Kukuła, a ze strony LPR dyrektor prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski. Przy podpisaniu porozumienia obecni byli również mgr inż. pil. Jan Paluch, zastępca Dyrektora LPR ds. Operacyjno-Szkoleniowych oraz płk Robert Bąkowicz, szef Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie WOT.

Terytorialsi formalizują współpracę z PSP i Policją

"Dbamy wspólnie z Policją i Strażą Pożarną o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Terytorialsi służą lokalnej społeczności także w czasach pokoju – chroniąc i pomagając w sytuacjach kryzysowych, w obliczu klęsk żywiołowych i innych zagrożeń" – mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak jeszcze w lutym br., po podpisaniu dwóch dokumentów o współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej – z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną. Porozumienia te sformalizowały ich współpracę z PSP przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof, a z Policją w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

Porozumienia regulują dokładnie współpracę Wojsk Obrony Terytorialnej z Policją w działaniach ratowniczych i poszukiwawczych oraz wsparcie Państwowej Straży Pożarnej przez Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach kryzysowych, głównie podczas ograniczania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof. 

Reklama

Komentarze

    Reklama