Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

MON zapłaci za nową bazę LPR

Fot. LPR
Fot. LPR

Prawie dwa hektary w Kokotowie przekazały władze Wieliczki Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Umowę darowizny w tej sprawie podpisali w poniedziałek w urzędzie wojewódzkim władze Wieliczki, województwa i LPR. Budowę bazy w całości sfinansować ma Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Obecna baza LPR mieści się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Potrzeba rozbudowy tego portu spowodowała, że LPR zaczęło szukać nowej lokalizacji. "Po wielu, wielu konsultacjach i wizjach lokalnych została wytypowana działka w Kokotowie (powiat wielicki)" – powiedział w poniedziałek dziennikarzom dyrektor LPR prof. Robert Gałązkowski.

Dodał, że optymistyczna wersja zakłada, że nowa siedziba LPR w Kokotowie powstanie za półtora roku. Obecnie kończony jest projekt budowlany obiektu, potem ogłoszony będzie przetarg na wykonawcę. Zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami, budowę bazy w całości sfinansuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Koszt inwestycji wyniesie 10 mln zł.

Mamy zapewnienie MON-u o sfinansowaniu całości budowy tej bazy. Za kilka dni podpiszemy porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Zdrowia. Na jego mocy MON uruchomi środki na rzecz LPR.

dyrektor LPR prof. Robert Gałązkowski

23 lipca 2019 r. zawarto umowę mówiącą, że Skarb Państwa nabył od Gminy Wieliczka (w drodze zamiany) prawo własności nieruchomości w Kokotowie. W celu przeniesienia praw do nieruchomości na rzecz LPR wojewoda małopolski wydał zarządzenie, na którego podstawie starosta wielicki (działający jako reprezentant Skarbu Państwa) przekazał w drodze darowizny na rzecz LPR nieruchomość nabytą wcześniej przez Skarb Państwa. "Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, jak strategiczna jest rola LPR-u w systemie ratownictwa medycznego" – podsumował wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który podziękował wszystkim zaangażowanym w sprawę nowej bazy LPR.

Władze inwestują

Pod koniec listopada br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, przedłożoną przez ministra zdrowia. Łączne wydatki związane z realizacją programu po wprowadzeniu zmian, w okresie 10 lat, wyniosą 141,5 mln zł. Wtedy też władze zadecydowały, że zmienić ma się lokalizacja bazy HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service) Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, zabezpieczającej województwo małopolskie. Zmiana lokalizacji – jak wyjaśniono – wiąże się z rozbudową infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

W komunikacie podano również, że kupione zostaną dwa nowe samoloty do transportu sanitarnego. Wymiana floty – jak podkreślono – umożliwi utrzymanie ciągłej, 24-godzinnej gotowości operacyjnej zespołu transportowego. Nowe samoloty (wraz z nowym sprzętem medycznym) podniosą także bezpieczeństwo i jakość świadczeń medycznych. Co ważne, przetarg na dwa nowe samoloty turboodrzutowe do transportu sanitarnego dla LPR rozpisano pod koniec września, i to po raz trzeci. Termin składania ofert minął 14 października a umowa ma zostać zawarta najpóźniej w grudniu 2019 roku. Przyczyną jest znaczne wyeksploatowanie i problemy z częściami zamiennymi do używanych obecnie maszyn Piaggio P.180 Avanti II, o czym pisaliśmy w momencie ogłoszenia postępowania

Większość środków przeznaczonych na ten cel pochodzić miała z Ministerstwa Obrony Narodowej, na mocy porozumienia, dotyczącego przekazania środków na "modernizację samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie". Miało to być około 80 proc. wartości kontraktu, a pieniądze miały zostać wyasygnowane z funduszy modernizacyjnych sił zbrojnych. Jak poinformowało InfoSecurity24.pl Centrum Informacyjne Rządu, zakup samolotów nie zostanie jednak sfinansowany z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, a z budżetu państwa. 

PAP/IS24

Reklama

Komentarze

    Reklama