Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego na Polsecure 2023

Autor. Grupa WB

Podczas II targów Polsecure w Kielcach Grupa WB zaprezentowała po raz pierwszy Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Łączności Dyspozytorskiej działające w systemie PIK-MC. To ośrodek zarządzania i węzeł łączności w przypadku sytuacji kryzysowych. Centrum nie tylko zapewnia integrację różnych standardów systemów komunikacji radiowej, ale tworzy także niezależny mobilny punkt dostępowy do sieci teleinformatycznej 4G/5G.

Reklama

Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Łączności Dyspozytorskiej – jest ruchomym rozwinięciem Bezpiecznego Zintegrowanego Systemu Łączności Dyspozytorskiej i Zarządzania Kryzysowego PIK-MC. System powstał w celu umożliwienia sprawnej koordynacji działania służb ratunkowych i bezpieczeństwa publicznego podczas akcji ratunkowych i kryzysowych w rejonach trudno dostępnych i pozbawionych cyfrowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Reklama

Mobilne Centrum zabezpiecza system komunikacji i tworzy sieć łączności krytycznej, zgodną z międzynarodowymi standardami Mission Critical 3GPP. Jest też ośrodkiem dyspozytorskim dla służb odpowiedzialnych za ochronę i ratowanie ludności cywilnej: straży pożarnej, pogotowia, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej czy Służby Ochrony Państwa.

Mobilne Centrum wyposażony jest w stanowisko dyspozytorskie (PIK-DC-MC) pozwalające na bieżące zarządzanie zespołami uczestniczącymi w akcji, integrator systemów łączności radiowej (PIK-GAT-MC) oraz anteny nadawcze zamkniętej, prywatnej sieci teleinformatycznej LTE (PIK-NIB-MC).

Reklama

Czytaj też

System dyspozytorski PIK-DC-MC zapewnia zarządzającemu akcją ratunkową bezpośrednią komunikację zarówno z poszczególnymi zespołami jak również ze szczeblem centralnym. Lokalizacja uczestników akcji na mapie oraz możliwości transmisji obrazu z kamer i systemów bezzałogowych daje kierującemu akcją ratowniczą pełną świadomość sytuacyjną prowadzonych działań.

Autor. InfoSecurity24.pl

Integrator łączności radiowej PIK-GAT-MC pozwala na stworzenie sieci komunikacji z zespołami wyposażonymi w różne standardy łączności radiowej, jak DMR, TETRA, NexEdge czy radiostacje analogowe. Umożliwia także zarządzającemu akcją zintegrować i ustanowić wspólną sieć łączności z użytkownikami wojskowych radiostacji 3501.

Przez wyposażenie w system nadawczy zamkniętej/prywatnej sieci teleinformatycznej PIK-NIB-MC, Mobilne Centrum ma możliwość prowadzenia transferu wideo i danych w promieniu trzech kilometrów od swojej lokalizacji. Może tego dokonać na obszarze, gdzie z przyczyn naturalnych lub na wskutek katastrof nie występuje sieć łączności.

Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Łączności Dyspozytorskiej może być zintegrowane z satelitarnymi systemami łączności i transmisji danych. Pozwala to na ustanawianie własnego ośrodka zarządzania kryzysowego niezależnie od lokalnej infrastruktury łączności, również podczas misji zagranicznych.

Czytaj też

Centrum łączy wiele rozwiązań, tworząc mobilny punkt dyspozytorski z wysoką autonomią. Oprócz węzła łączności mieści stanowiska dla dyspozytorów i przestrzeń użytkowa, która może służyć jako miejsce wypoczynku, skład sprzętu itp. Na wyposażeniu znajduje się 10-metrowy rozkładany maszt, który zwiększa zasięg łączności. System może być umieszczony w standardowym kontenerze lub – jak w egzemplarzu prezentowanym podczas Polsecure na wybranym pojeździe.

Możliwości Centrum są identyczne jak stanowiska stacjonarnego. Co istotne, mobilne i stacjonarne stanowiska dyspozytorskie mogą współpracować w ramach dowolnie rozbudowywanej sieci w strukturze operacyjnej.

Wszystkie komponenty systemu PIK-MC, a co za tym idzie Mobilnego Centrum, to autorskie rozwiązania. Oprogramowanie, kody i możliwości są polską własnością. Spółka MindMade jest centrum technologicznym GRUPY WB w obszarze specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych dla służb bezpieczeństwa publicznego.

Użycie Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Łączności Dyspozytorskiej nie wymaga kosztownej budowy infrastruktury, czy wymiany sprzętu łączności służb. To element integrujący już wprowadzone i nowe rozwiązania, zapewniając przy tym dalsze szerokie możliwości rozwoju i rozbudowy.

Artykuł sponsorowany

Reklama

Komentarze

    Reklama