Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Koniec z zakazem przybywania w przygranicznych miejscowościach. Zapora prawie gotowa

Autor. Straż Graniczna/Twitter

„1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego” – poinformował na Twitterze szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Jak dodał, „jednocześnie wojewodowie wprowadzą zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy państwowej”.

Reklama

O tym, że zakaz przebywania w przygranicznych miejscowościach może zostać niebawem zniesiony informował już wczoraj wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Podkreślał on, że decyzja w tej sprawie "będzie w niedługim czasie zakomunikowana". O tym, że specjalne rozporządzenie przestanie obowiązywać poinformował dziś rano Mariusz Kamiński.

Reklama
Reklama

Rozporządzenie, o którym mowa, wprowadzało czasowy zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Jego obowiązywanie było kilkakrotnie przedłużane. Obowiązujące obecnie przepisy (które stracą moc 30 czerwca) w życie weszły 2 marca jako przedłużenie poprzednich, które obowiązywały od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy. W obowiązujących jeszcze do końca czerwca przepisach wskazano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, gdyż wciąż miały miejsce próby nielegalnego jej przekraczania i incydenty w bezpośredniej jej bliskości. A te mogą być wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.

Zniesienie zakazu nie oznacza jednak, że sytuacja przy polsko-białoruskiej granicy wróciła do normy. Jak zapowiedział bowiem minister Kamiński, wojewoda podlaski wprowadzić ma zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy państwowej. Możliwość taką zapewniła im zeszłoroczna ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jeden z jej przepisów zakłada, że "jeżeli wynika to z potrzeb związanych z inwestycją", wojewoda na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału Straży Granicznej może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż właśnie 200 m od linii granicy państwowej. Zakaz ten nie będzie jednak dotyczył właścicieli nieruchomości na tym obszarze oraz osób, którym na przebywanie w tej strefie zezwoli komendant oddziału.

Czytaj też

Straż Graniczna poinformowała w ubiegłym tygodniu, że rozpoczęły się odbiory techniczne pierwszych ukończonych odcinków bariery budowanej na granicy polsko-białoruskiej. Do tej pory wykonano ponad 130 kilometrów zapory fizycznej. Łącznie ma mieć ona ok. 186 km długości. Jak zapewniał pod koniec czerwca wiceszef MSWiA Błażej Poboży, "termin koniec czerwca będzie dotrzymany, jeśli chodzi o rozbudowę tej zintegrowanej z gruntem trwałej zapory inżynieryjnej, a potem rozpocznie się proces instalacji perymetrii", czyli zapory elektronicznej.

Z informacji jakie przekazuje SG, codziennie dochodzi do prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W tym roku ujawniono 5 535 prób nielegalnego przedostania się Białorusi do Polski, a czerwcu było ich już 152.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze