Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Czarnek: wirtualna strzelnica w każdym powiecie. Rozmowy z producentem trwają

Broń treningowa oparta na replice pistoletu Glock-17 wykorzystywana w Systemie „POJEDYNEK”. Fot. ACM.
Broń treningowa oparta na replice pistoletu Glock-17 wykorzystywana w Systemie „POJEDYNEK”. Fot. ACM.

„Chcemy za to, żeby w razie czego, każdy młody człowiek mógł być szybko przeszkolony z obsługi broni, bo już miał z nią do czynienia, wie, jak się z nią obchodzić, żeby sobie ani nikomu innemu nie zrobić krzywdy” - podkreśla w rozmowie z PAP Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Tej obsługi młodzież uczyć będą m.in. służby mundurowe, które udostępnią w tym celu swoje strzelnice. Tam, gdzie takich obiektów brakuje, zajęcia zaczną się z opóźnieniem, a rząd planuje wyposażyć takie miejsca w ich wersje wirtualne.

Reklama

Jak podkreśla w rozmowie z PAP szef MEiN, w ramach nowej wersji edukacji dla bezpieczeństwa (uzupełniona o elementy przysposobienia obronnego), która startuje wraz z nowym rokiem szkolnym, młodzież będzie się uczyć m.in. obsługi broni. Mają oni wiedzieć "jak ona wygląda, gdzie kula wylatuje, jak ją zabezpieczyć". Chodzić ma o to, tłumaczy minister Czarnek, by "w razie czego, każdy młody człowiek mógł być szybko przeszkolony z obsługi broni, bo już miał z nią do czynienia, wie, jak się z nią obchodzić, żeby sobie ani nikomu innemu nie zrobić krzywdy".

Reklama

Obchodzenia się z bronią młodzież uczyć ma się na strzelnicach. Na razie jest ich za mało, więc polskie władze planują, że tam, gdzie jest to możliwe, zajęcia ruszą od razu, a na terenach bez odpowiednich obiektów nauka ruszy w ciągu dwóch lub trzech lat. W tym czasie pojawić mają się tam normalne, plenerowe strzelnice, bądź te wirtualne.

Czytaj też

Duże nadzieje minister Czarnek wiąże ze strzelnicami wirtualnymi. Co więcej, wraz z szefem resortu sportu Kamilem Bortniczukiem mają pracować nad projektem zakładającym, że takie pojawią się w każdym powiecie. Polskie władze rozpocząć miały już rozmowy z polską firmą, która produkuje je we współpracy z Amerykanami. Według ministra, nie są one nawet "jakoś szczególnie drogie". Zgodnie z planem, strzelnice takie miałyby się pojawić już w tym półroczu w poszczególnych powiatach - "najpierw pilotażowo, a później już na pełną skalę". Wygląda więc na to, że pewna szczecińska spółka będzie miała niedługo sporo pracy.

Reklama

Przypomnijmy, przy okazji, że resort obrony narodowej prowadzi równocześnie, od paru lat, konkursy "Strzelnica w powiecie" na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego różnego rodzaju strzelnic, m.in. właśnie tych wirtualnych. MEiN zakłada, że. do czasu uzupełnienia braków, jeśli chodzi o obiekty do strzelania, szkoły będą mogły prowadzić zajęcia z tego zakresu w miarę dostępnych oraz poszerzających się co roku możliwości, m.in. właśnie w oparciu o realizowany od 2019 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej program.

Za nauczycieli służyć będą m.in. służby mundurowe, które udostępniać w tym celu będą swoje obiekty. Jak podkreśla Czarnek, chodzi o wykorzystanie całego potencjału - czyli korzystanie z obiektów wojskowych, policyjnych, ale również tych należących do Służby Więziennej. Resort chce również skorzystać z wiedzy i doświadczenia weteranów, byłych żołnierzy, którzy "mogą przyjść i opowiedzieć na lekcjach, w jaki sposób posługiwać się bronią w bezpieczny sposób". Szef MEiN zapewnia, że rozmawiał już z zainteresowaną takim udziałem w projekcie grupą. "(...) powstaje zespół takich weteranów, który będzie obserwował, jak ta edukacja dla bezpieczeństwa wygląda i jak można pomóc szkołom w realizacji tej podstawy programowej" - poinformował w rozmowie z PAP.

Czytaj też

Do udziału w projekcie przygotowuje się też Służba Więzienna, która - zgodnie z nowymi przepisami, które podpisał parę dni temu prezydent Andrzej Duda - brać ma udział, w zakresie określonym przez ministra sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w - jak to ujęto - edukacji młodzieży związanej z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych. W tym celu Dyrektor Generalny Służby Więziennej będzie określał, w drodze zarządzenia, sposób realizacji szkolenia strzeleckiego młodzieży w jednostkach organizacyjnych (będą to czysto techniczne przepisy).

Zgodnie z danymi, które resort sprawiedliwości udostępnił przy okazji publikacji projektu zmian w ustawie o SW, obecnie w polskim systemie penitencjarnym funkcjonuje 120 zakładów karnych i aresztów śledczych oraz 4 ośrodki szkolenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, ponadto Służba Więzienna posiada 16 strzelnic. By móc realizować nowe zadania, formacja będzie w jednostkach umieszczać nowe mobilne strzelnice kontenerowe. Sprawa dotyczyć ma dokładnie 46 jednostek penitencjarnych. Zresztą Centralny Zarząd Służby Więziennej ruszył na początku sierpnia br. z przetargiem na dostawę, montaż i uruchomienie mobilnej strzelnicy kontenerowej, która trafi do Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

Edukacja w nowym wydaniu

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowy w klasie VIII szkoły podstawowej i w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcące, technikum i szkoła branżowa I stopnia). W nowej wersji obowiązywać on będzie od 1 września. Zgodnie z projektem modyfikacji, treści nauczania zostaną rozszerzone m.in. o identyfikację wyzwań dla bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, znaczenia cyberzagrożeń w wymiarze cywilnym, przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof).

W zakresie dotyczącym ochrony ludności i obrony cywilnej zaproponowano rozszerzenie treści dotyczących ochrony dóbr kultury oraz postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej (wymóg został uzupełniony o znajomość możliwości wykorzystania środków podręcznych i masek przeciwgazowych). W przypadku źródeł promieniowania jądrowego i jego skutków wskazano na umiejętność użycia indywidualnego pakietu przeciwchemicznego oraz indywidualnego pakietu radioochronnego. Natomiast w ostrzeganiu ludności o zagrożeniach i alarmowaniu wskazano na znajomość miejsc ukrycia się po ogłoszeniu poszczególnych alarmów. Zakres nauczania podstaw pierwszej pomocy uzupełniony zostanie o znajomość zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej.

Czytaj też

W przypadku zajęć ze strzelectwa przewidziany został trwający dwa najbliższe lata szkolne okres przejściowy, o czym w rozmowie wspominał minister Czarnek. Oznacza to, że zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych będzie realizowana począwszy od roku szkolnego 2024/2025, a w przypadku dostępności na terenie danego powiatu odpowiedniego sprzętu - nawet od kolejnego roku szkolnego. Szkolenie strzeleckie na poziomie szkoły podstawowej ma obejmować wyłącznie teorię bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych będzie ono obejmowało podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama