Reklama

Służba Więzienna

Służba Więzienna inwestuje w kontenerowe strzelanie

strzelnica kontenerowa służba więzienna
Autor. Służba Więzienna

Służba Więzienna będzie miała nową mobilną strzelnicę kontenerową, której zakup i montaż zleca Centralny Zarząd SW. Nie trafi ona jednak do ośrodka szkolenia, a jednostki we Wrocławiu.

Reklama

Dostawy, montażu i uruchomienia mobilnej strzelnicy kontenerowej dotyczy ogłoszony niedawno przez Centralny Zarząd Służby Więziennej przetarg. Sprzęt trafi do Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

Reklama

Formacja zainteresowana jest dokładnie fabrycznie nową (z 2022 roku) strzelnicą, która składać będzie się z od 2 do 4 połączonych na czas użytkowania kontenerów wraz z wyposażeniem osi strzelań w zakresie od 5 m do 25 m. Powinna ona zawierać pomieszczenie do oczekiwania z częścią hali strzelań, halą strzelań z kulochwytem oraz łącznik hali strzelań. Jej montaż zakłada również przeprowadzenie prac ziemnych oraz innych robót związanych z przygotowaniem podłoża do umieszczenia strzelnicy, choć będzie ją można również umieścić na naczepach do transportu. W dokumentach wskazano także podstawowe dane techniczne strzelnicy, a w tym wymiary zestawu kontenerów oraz orientacyjne wewnętrzne parametry zespolonych obiektów.

W obiekcie formacja chce mieć możliwość prowadzenia treningów strzeleckich z pozycji leżącej, klęczącej oraz stojącej, z:

Reklama
 • pneumatycznej broni śrutowej o kalibrze do 4,5 mm (śrut);
 • pistoletów i karabinów bocznego zapłonu ( do 5.6 mm, LR. 22);
 • pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 11,43 mm;
 • pistoletów maszynowych o kalibrze do  11,43 mm - ogniem pojedynczym i krótkimi seriami;
 • rewolwerów z zastosowaniem amunicji 357 Magnum;
 • strzelby gładkolufowej, do kalibru wagomiarowego 12;
 • karabinków o kalibrze 5,6 mm;
 • karabinków o kalibrze 5,56 mm;
 • karabinków o kalibrze 7,62 mm;
 • karabinków o kalibrze 7,62 mm NATO ( z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających;

Strzelania odbywać się mają z wykorzystaniem tarcz papierowych oraz multimedialnego trenażera. Formacja zakłada, że system będzie miał modułową budowę, a więc dostosowaną do aktualnych potrzeb szkoleniowych oraz umożliwiającą rozbudowę w przyszłości (musi posiadać wbudowany edytor treningów). Co więcej, oprogramowanie zawierać ma min. 10 programów treningowych, jak np. trening na ruchomych celach (napastnik-zakładnik) z możliwością ustalenia czasu treningu, limitu amunicji, szybkości przemieszczania się i wielkości celów czy trening szybkości, podejmowania decyzji, wybierania celu i celności (z możliwością oddawania strzałów do tarcz aktywnych pośród tarcz nieaktywnych). Dodatkowe programy mają pozwalać na symulowanie np. treningu odzwierciedlającego warunki dokładnie tak, jak na prawdziwej strzelnicy na różnych odległościach i do kilku tarcz (prowadzenie wirtualnego treningu strzeleckiego na dystansie do 30 m w różnych warunkach oświetlenia) czy urealniające symulowanie interwencji oraz umożliwiające szkolącemu poprzez swoją postawę i działania wpływać na skutek działań interwencyjnych (w wyświetlanych scenkach filmowych o różnorodnych sekwencjach).

Wyposażenie strzelnicy nie będzie obejmować zespołu spalinowo-energetycznego, jednakże jej konstrukcja i wyposażenie ma zapewnić poprzez jego uzupełnienie (bez dodatkowych elementów) osiągnięcie pełnej funkcjonalności i niezależności energetycznej. Formacja przewiduje, że będzie ją mogła eksploatować przez min. 10 lat, a przez co najmniej 8 lat od daty upływu gwarancji zapewniony będzie serwis pogwarancyjny oraz zaopatrzenie w części zamienne i materiały eksploatacyjne.

Czytaj też

Najważniejszym kryterium oceny ofert, z perspektywy liczby punktów, jest cena. Formacja oceni również zaproponowany okres gwarancji oraz czas na usunięcie usterek, wad lub awarii. Zwycięzca będzie miał 80 dni na realizację umowy. Najpierw jednak formacja czeka na propozycje, które składać można do 1 września.

Ciekawe czy sprzęt ten przyda się w realizacji nowej misji Służby Więziennej, którą przygotował dla formacji resort sprawiedliwości. Formacja ma bowiem współuczestniczyć w "kształtowaniu postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży", właśnie w formie szkolenia strzeleckiego. Zakres takiej "współpracy" określi minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. Jak zaznaczono w dokumentach, dyrektor generalny SW będzie określał m.in. "sposób realizacji szkolenia strzeleckiego młodzieży w jednostkach organizacyjnych, przy czym realizacja szkolenia strzeleckiego w zakresie potrzeb edukacyjnych młodzieży będzie odbywała się z zachowaniem bezpiecznego jego przebiegu". Pomysł został już zaakceptowany (Sejm uchwalił nowelizację i czeka ona na podpis prezydenta), zostaję więc wprowadzenie go w życie.

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Najnowsze