Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Co oznacza stopień alarmowy BRAVO?

stopień alarmowy BRAVO
Autor. gov.pl

Prezes Rady Ministrów wprowadził, na wniosek szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. To jeden z czterech stopni alarmowych (ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA) określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych, które wprowadzić można w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem.

Reklama

Drugi stopień alarmowy BRAVO obowiązuje on od godz. 23:59 28 lutego do godz. 23:59 15 marca. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, "ostrzeżenie ma charakter prewencyjny i jest związane z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy". Wprowadzony stopień alarmowy BRAVO, to jeden z czterech stopni alarmowych (ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA) określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych, które wprowadzić można w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem. Po jego ogłoszeniu należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego ALFA, a więc:

Reklama
 • prowadzić wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
 • zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
 • poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
 • przeprowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;
 • sprawdzać, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;
 • sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
 • sprawdzić działanie instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
 • prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.
Reklama

Czytaj też

Do tego dochodzi lista zadań związanych już ze stopniem BRAVO, na której znajdziemy:

 • wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
 • wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej; 
 • sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego; 
 • ostrzeżenie personelu o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym; 
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 
 • kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji;
 • wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym;
 • sprawdzenie systemu ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne;
 • dokonanie przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Co ważne, tydzień temu, w poniedziałek (21.02) na podstawie decyzji premiera Mateusza Morawieckiego nastąpiła zmiana obowiązującego od 15 lutego (godz. 23:59) drugiego stopnia alarmowego ALFA-CRP na trzeci w czterostopniowej skali - CHARLIE-CRP. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) poinformowało, że taki stan będzie trwał do 4 marca br. (do godz. 23:59) na terenie całego kraju. W przypadku zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla infrastruktury teleinformatycznej organów administracji lub systemów zaliczanych do infrastruktury krytycznej mogą zostać wprowadzone (w zależności od skali i powagi sytuacji) stopnie: ALFA-CRP (najniższy), BRAVO-CRP,CHARLIE-CRP oraz DELTA-CRP.

Czytaj też

To oczywiście nie pierwszy raz, gdy na terytorium RP wprowadzane są stopnie alarmowe. Na wykazie znadziemy 11 pozycji:

 1. Szczyt NATO 2016 w Warszawie – na obszarze miasta stołecznego Warszawy wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA, który obowiązywał od 7 lipca do 10 lipca 2016 r.;
 2. Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie – na całym terytorium RP wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA i drugi stopień alarmowy BRAVO CRP, który obowiązywał od 20 lipca do 1 sierpnia 2016 r.;
 3. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP24) w Katowicach – na obszarze województwa śląskiego oraz miasta Krakowa wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA, który obowiązywał od 26 listopada do 15 grudnia 2018 r.;
 4. Spotkanie ministerialne dotyczące bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w Warszawie – na obszarze miasta stołecznego Warszawy wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA i drugi stopień alarmowy BRAVO CRP, który obowiązywał od 11 lutego do 15 lutego 2019 r.;
 5. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 – na całym terytorium RP wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, który obowiązywał od 23 maja 2019 r. do dnia 27 maja 2019 r.;
 6. Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – na całym terytorium RP wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA i pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, który obowiązywał od 28 sierpnia 2019 r. do 3 września 2019 r.;
 7. Wybory do Sejmu i Senatu 2019 – drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP wprowadzono na terytorium RP, który obowiązywał od 10 października 2019 r. do dnia 14 października 2019 r.;
 8. Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau – na obszarze województwa małopolskiego wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO a na pozostałym terytorium RP wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA  oraz na całym terytorium RP wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP. Stopnie alarmowe obowiązywały od 23 stycznia 2020 r. do 29 stycznia 2020 r.;
 9. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. – na całym terytorium RP wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, który obowiązywał od 26 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. oraz od 10 lipca 2020 r. do 13 lipca 2020 r.;
 10. Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum) w Katowicach – na całym terytorium RP wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, który obowiązywał od 5 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.;
 11. Wystąpienie potencjalnego ryzyka dla bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w związku z identyfikowanymi zagrożeniami będącymi następstwem napiętej sytuacji w regionie – na całym terytorium RP wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, który obowiązywał od 8 stycznia 2022 r. do 23 stycznia 2022 r. oraz od 15 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022 r.
Reklama

Komentarze

  Reklama