Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Akademia Pożarnicza przeszkoli kadrę ochrony ludności

Autor. Akademia Pożarnicza

Na barki Akademii Pożarniczej spadną szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, które przeznaczone będą dla administracji szczebla centralnego, wojewodów i starostów. Wynika to z projektu ustawy przygotowanego przez MSWiA. Z kolei szkoleniami dedykowanymi dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mają się zająć wojewodowie.

Dość istotnym elementem projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, który ujrzał światło dzienne, jest „wzmacnianie społecznej odporności”, która wiąże się z przygotowaniem społeczeństwa do właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia. W ramach tego – o czym już w kwietniu informował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz – będą organizowane szkolenia i ćwiczenia, w których uwzględniona zostanie rola obywateli, organizacji pozarządowych oraz zawodowych służb ratowniczych.

Reklama

Według projektu ustawy, w celu podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w urzędach obsługujących organy ochrony ludności oraz w innych urzędach administracji publicznej będą organizowane szkolenia kadry w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Resort spraw wewnętrznych i administracji wprost wskazał, że szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla osób pełniących funkcję organu ochrony ludności będą przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia tej funkcji i następnie powtarzane nie rzadziej niż raz na cztery lata.

Z kolei dla osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną, szkolenia będą przeprowadzane nie rzadziej niż raz na trzy lata. Ostatnią grupą osób są te, które będą posiadały przydział mobilizacyjny obrony cywilnej. Dla nich szkolenia będą przeprowadzane w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania przydziału mobilizacyjnego.

Czytaj też

Jak się okazuje najwyższą kadrę ochrony ludności i obrony cywilnej przeszkoli Akademia Pożarnicza. „Szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej przeznaczone dla administracji szczebla centralnego, wojewodów i starostów ma prowadzić Akademia Pożarnicza, zaś dedykowane wójtom, burmistrzom i prezydentom miast – wojewodowie” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

„Organy ochrony ludności będą mogły także prowadzić szkolenia z udziałem podmiotów ochrony ludności oraz szkolenia dla ludności, w tym zrzeszeń i przedsiębiorców. Podmioty ochrony ludności, w tym Państwowa Straż Pożarna, ochotnicze straże pożarne i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będą wspierały organy ochrony ludności w organizacji ww. szkoleń” – zaznaczono w uzasadnieniu.

Reklama

O tym, że Akademia Pożarnicza chciałaby wziąć na swoje barki szkolenie władzy z ochrony ludności i obrony cywilnej, mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl rektor-komendant uczelni st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak. „W mojej ocenie Akademia Pożarnicza mogłaby być tym ośrodkiem, który kształci kadrę zarządczą wskazaną w ustawie o ochronie ludności” – podkreślił brygadier.

„W naszej uczelni pełni służbę lub pracuje wielu specjalistów z bogatym doświadczeniem naukowym, którzy od wielu lat zajmują się ochroną ludności i naturalnie powinni stać się zapleczem eksperckim na etapie wdrożenia ustawy. Będę rekomendował panu ministrowi, aby Akademia Pożarnicza stała się wiodącą jednostką edukacyjną wyznaczającą kierunki i trendy w systemie ochrony ludności. Widzę tu zatem doskonałe podłoże szkoleniowe i doradcze” – mówił rektor-komendant Akademii Pożarniczej.

Reklama

Co ciekawe, w projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zauważono potrzebę wzmocnienia Akademii Pożarniczej o 30 etatów, z czego 22 etaty będą na potrzeby kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne. Mają być one „zarezerwowane” dla wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. „Kształcenie na tym kierunku ma na celu zagwarantowanie właściwego przygotowania ratownictwa medycznego w PSP w szczególności w zakresie wsparcia ewakuacji (w tym medycznej) z wykorzystaniem pojazdów ewakuacji medycznej” – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Dodatkowe 8 etatów w Akademii Pożarniczej ma być przeznaczone „na potrzeby wypełnienia zadań szkoleniowych z zakresu ochrony ludności, akredytacyjnych i obsługi baz magazynowych”.

Czytaj też

Oprócz kwestii szkoleń, MSWiA - w ramach projektu ustawy - przewiduje też, w celu weryfikacji gotowości i zwiększenia skuteczności wykonywania zadań ochrony ludności i obrony cywilnej oraz utrwalania wiedzy i umiejętności, „organy ochrony ludności mają przeprowadzać ćwiczenia obrony cywilnej i ochrony ludności”. „Ćwiczenia ochrony ludności i obrony cywilnej mają być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na cztery lata, na podstawie planów ćwiczeń ochrony ludności i obrony cywilnej” – podali autorzy projektu.

Według założeń plany będzie zatwierdzać starosta (w przypadku planu ćwiczeń wójta burmistrza, prezydenta miasta), wojewoda (w przypadku starosty i marszałka województwa) oraz minister spraw wewnętrznych (w przypadku wojewody). „Organ, który zatwierdzi plan ćwiczeń przekaże organowi przeprowadzającemu ćwiczenia wytyczne i zalecenia odnośnie zakresu ćwiczeń. W ćwiczeniach ochrony ludności i obrony cywilnej będą uczestniczyć, stosownie do potrzeb, podmioty ochrony ludności” – dodano w uzasadnieniu.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze