Reklama

Służby Mundurowe

Afgańscy strażacy na szkoleniu w Częstochowie

  • Afgańscy strażacy podczas wykładu w ramach szkolenia w Częstochowie - fot. http://www.straz.gov.pl
    Afgańscy strażacy podczas wykładu w ramach szkolenia w Częstochowie - fot. http://www.straz.gov.pl

4 grudnia br r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozpoczęło się czternastodniowe szkolenie podstawowe z zakresu taktyki ratowniczo-gaśniczej i prewencji dla strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu.Afgańczycy zostaną przeszkoleni w Częstochowie, m.in. z zakresu: organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce, zadań i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego, kwalifikowanej pierwszej pomocy, bezpieczeństwa pożarowego budynków, sprzętu ochrony dróg oddechowych, sprzętu i armatury wodno-pianowej, taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych, ratowniczego sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego.

Szkolenie dla strażaków  z Afganistanu realizowane jest w ramach projektu „Polska Pomoc 2012” i jest jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowego na lata 2012-2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W ramach projektu pomocowego ratownicy z Afganistanu otrzymają też następujące wyposażenie techniczne: zestaw pneumatyczny wysokiego i niskiego ciśnienia, zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego, ubrania specjalne.

(MMT)
Reklama

Komentarze

    Reklama