Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zmiany w szefostwie wywiadu wojskowego

  • Istotnym elementem działań SWW jest zabezpieczenie informacyjne misji zagranicznych - fot. chor. Sebasitan Kinasiewicz/Combat Camera DOSZ
    Istotnym elementem działań SWW jest zabezpieczenie informacyjne misji zagranicznych - fot. chor. Sebasitan Kinasiewicz/Combat Camera DOSZ

Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych pozytywnie zaopiniowała dwóch nowych zastępców szefa Służby Wywiadu Wojskowego. Zostali oni powołani po śmierci dotychczasowego wiceszefa- płk. Jacka Połujana, który zmarł w ostatnich dniach sierpnia. 

Służba Wywiadu Wojskowego, wraz ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, powołana została po likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych w 2006 roku. Ze względu na specyfikę realizowanych przez nią działań nawet kadry dowodzące, poza szefem, pozostają niejawne. 

Personalia wiceszefa Służby Wywiadu Wojskowego zostały ujawnione przez MON w związku z jego śmiercią, którą spowodowała choroba tropikalna jaką zaraził się realizując działania w Afryce.

Zgodnie z procedurą nowego zastępcę, a w tym wypadku dwóch, powołuje Minister Obrony Narodowej na wniosek Szefa SWW i po zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Jak podał portal tvn24.pl obaj proponowani kandydaci zostali ocenieni pozytywnie, jednak jeden spośród nich wzbudził wątpliwości zasiadających w Komisji posłów PiS, ze względu na swoją służbę w WSI. Uzyskał aprobatę dopiero po potwierdzeniu, iż przeszedł pozytywnie weryfikacje. Drugi z proponowanych oficerów to pułkownik który trafił do SWW po 16 latach służby w UOP w roku 2006 gdy zlikwidowane WSI zastąpiły Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W związku z tym jego aplikacja na stanowisko nie wzbudziła żadnych wątpliwości. 

Służba Wywiadu Wojskowego realizuje zadania związane z pozyskiwaniem informacji istotnych dla bezpieczeństwa Polski i obronności kraju. Istotnym zakresem jej aktywności jest również zabezpieczenie wywiadowcze działań Wojska Polskiego, wykrywanie i analizowanie zagrożeń terrorystycznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama