Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zmiany w służbach coraz bliżej

18 września br. odbyło się posiedzenie Kolegium ds. Służb Specjalnych, podczas którego premier Donald Tusk zapowiedział powołanie zespołu roboczego ds. zmian organizacyjnych i legislacyjnych w systemie służb specjalnych.Prezes Rady Ministrów podkreślił, że jednym z podstawowych problemów w obecnych służbach specjalnych jest nadmierna koncentracja na wykonywaniu czynności śledczych, przy niewystarczającym nacisku na pracę analityczną i informacyjną. Według niego, konieczne jest wzmocnienie funkcji pozyskiwania informacji wyprzedzających, które umożliwiłyby organom państwa podejmowanie decyzji zapobiegających negatywnym zjawiskom skutkującym poważnymi szkodami dla interesów państwa i obywateli. Jest to tym bardziej paląca konieczność, gdyż przedstawiona premierowi notatka dot. Amber Gold, która okazała się bardzo ogólna, wskazuje na niewystarczający poziom profesjonalizmu służb.

Chociaż do przygotowania projektów ustaw droga daleka, (efekty prac zespołu zostaną przedłożone Kolegium w połowie listopada i dopiero po uzyskaniu akceptacji staną się podstawą do ich opracowania) już dzisiaj wszystko na to wskazuje, że zmiany w służbach pójdą w kierunku sygnalizowanym 2 września br. przez Defence24.pl.

Pisaliśmy, że najprawdopodobniej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego utraci część kompetencji śledczych na rzecz Centralnego Biura Śledczego lub innych organów przy jednoczesnym wzmocnieniu jej funkcji analitycznych i tych związanych z przetwarzaniem informacji. Słowa premiera wypowiedziane podczas posiedzenia Kolegium potwierdzają ten kierunek.

Wzmocnienie funkcji pozyskiwania informacji wyprzedzających, które umożliwiłyby organom państwa podejmowanie decyzji zapobiegających negatywnym zjawiskom skutkującym poważnymi szkodami dla interesów państwa i obywateli, o którym mowi premier wskazuje również na wzmocnienie funkcji kontrwywiadowczych w innych służbach. Ma to być może związek z rosnącą aktywnością służb rosyjskich, zainteresowanych przede wszystkim zagadnieniami energetycznymi.

Ponadto na posiedzeniu, Kolegium pozytywnie zaopiniowało projekty wytycznych Prezesa Rady Ministrów dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego określające kierunki działania tych służb w 2013 r. Choć nie jest znana ich treść, można oczekiwać, że są one zgodne z wizją zarysowaną przez Donalda Tuska podczas podczas sejmowej debaty na temat afery Amber Gold, a także z wypowiedziami na posiedzeniu Kolegium.

Czy to początek głębokiej reformy służb specjalnych, tak pożądanej w obliczu wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego przed którymi staje Polska? Coraz więcej na to wskazuje.

(MMT)
Reklama

Komentarze

    Reklama