Reklama

Za Granicą

Koreańscy kontrerroryści z robotami pirotechnicznymi PIAP Gryf

Autor. 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces/Wikimedia Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Pod koniec września do Jednostek Operacji Specjalnych Koreańskiej Policji Narodowej (KNP-SOU) trafiły roboty pirotechniczne PIAP Gryf. Dostawcą jest Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Jak podkreśla producent, roboty tego typu są już wykorzystywane przez koreańskie wojsko, dlatego niektórzy policyjni operatorzy mogą znać poprzednie wersje urządzenia.

Reklama

Mobilny robot pirotechniczny PIAP Gryf przystosowany jest do prowadzenia działań neutralizacyjnych związanych z użyciem przedmiotów i urządzeń niebezpiecznych,w tym materiałów wybuchowych. Przy jego użyciu można w bezpieczny sposób rozpoznać, podjąć i przetransportować podejrzany przedmiot do miejsca jego neutralizacji. W skrajnych sytuacjach neutralizacja może zostać zrealizowana na miejscu ujawnienia niebezpiecznego ładunku z wykorzystaniem akcesoriów robota. 

Reklama
Autor. PIAP
Reklama

Jak podkreśla PIAP hybrydowy układ jezdny (połączenie kół oraz gąsienic) robota umożliwia sprawne poruszanie się po każdej nawierzchni, zróżnicowanym terenie, a także w budynkach (w tym pokonywanie schodów). Koła robota mogą być szybko zdemontowane, co dodatkowo zmniejsza jego gabaryty i tym samym ułatwia prowadzenie akcji w wąskich przestrzeniach np. na pokładzie statku powietrznego. 

Autor. PIAP

Do koreańskich kontrerrorystów trafiły najnowsze modele średniego (48 kg) robota EOD - PIAP Gryf. Zostały one dostarczone z wyposażeniem dedykowanym dla policyjnych sekcji minersko-pirotechnicznych. Pozwala ono na użycie w akcji wyrzutnika pirotechnicznego i przenośnego rentgena. Technik bombowy może skorzystać z akcesoriów umieszczonych w banku narzędzi na bazie mobilnej robota, takich jak wybijak do szyb czy nóż do przebijania opon. W przypadku zakłóceń radiowych pracę ułatwi automatyczna nawijarka z przewodem światłowodowym. Robot został wyposażony m. in. w kamerę PTZ z termowizją, w kamery jezdne z oświetlaczami IR (podczerwieni) do użytku w dzień i w nocy, kamerę o wysokiej rozdzielczości, wyposażoną w zoom optyczny o 33 krotnym powiększeniu oraz kamerę chwytakową ułatwiającą podejmowanie przedmiotów niebezpiecznych. Sterowanie odbywa się za pomocą nowoczesnego i poręcznego panelu sterownia, a wyszkolony funkcjonariusz z jego pomocą może z bezpiecznej odległości ocenić zawartość podejrzanego ładunku czy bagażu oraz innych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. 

Autor. PIAP

Personel taktyczny rekrutowany jest tylko pośród doświadczonych wojskowych sił specjalnych. Jednostka Operacji Specjalnych Policji Republiki Korei, w skrócie SOU, to rodzaj policyjnych oddziałów funkcjonujących w ramach Koreańskiej Narodowej Agencji Policyjnej. SOU wykonuje misje kontrterrorystyczne w warunkach miejskich/środowisku cywilnym, operacje ratowania zakładników, wyszukiwanie i usuwanie materiałów wybuchowych związanych z incydentami terrorystycznymi. Dodatkowo jednostki zabezpieczają ważne imprezy międzynarodowe oraz wspomagają działania ratownicze w sytuacjach wyjątkowych, takich jak różnego rodzaju katastrofy czy kryzysy humanitarne.

Reklama

Komentarze

    Reklama