Reklama

Za Granicą

Finowie chcą do obrony cywilnej, nie do armii

Fot. Karri Huhtanen, Wikimedia Commons, CC BY 2.0
Fot. Karri Huhtanen, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

W tym roku rekordowa liczba Finów złożyła wniosek o odbycie szkolenia w ramach Obrony Cywilnej – wynika z danych OC. Przyjęcie na kurs zwalnia rezerwistów z obowiązków wobec armii. W związku z agresją Rosji na Ukrainę ze służby w siłach rezerwy rezygnuje coraz więcej osób – pisze dziennik „Iltalehti”. Fala wniosków może mieć również związek z rozpoczętym formalnie w maju procesem ubiegania się Finlandii o członkostwo w NATO.

Reklama

W tym roku już ponad 3,5 tys. rezerwistów złożyło aplikacje o tzw. uzupełniające kursy OC. To prawie dziesięć razy więcej niż w roku poprzednim. Wiosną już ponad 2 tys. Finów zostało wypisanych z sił rezerwy – wskazał dziennik. Wypisanie z sił rezerwy wojskowej następuje automatycznie po akceptacji złożonego wniosku o odbycie szkolenia cywilnego.

Reklama

Ze statystyk wynika, że najwięcej wniosków wpłynęło w lutym (ponad 750), gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, marcu (blisko 1350), a następnie w maju (430). Po względnie spokojnym okresie letnim, kiedy każdego miesiąca zainteresowanie wyrażało po kilkadziesiąt osób, na jesieni, gdy Ukraina przystąpiła do kontrataku, a w Rosji ogłoszono mobilizację, wniosków znów napływa więcej; we wrześniu ponad 160.

Na kursach OC przekazywana jest wiedza m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów, przetrwania sytuacji kryzysowych, np. związanych z długimi przerwami w dostawach prądu, czy też przeciwdziałania skutkom wycieków substancji ropopochodnych. Zajęcia obejmują też np. wykłady o strukturze konfliktów zbrojnych, czy ruchów pacyfistycznych. Szkolenia trwają obecnie około pięciu dni.

Reklama

Czytaj też

W związku z dużą liczbą chętnych, w tym roku zorganizowano 23 tego typu szkolenia, a na przyszły rok zaplanowano blisko 40; w poprzednich latach średnio każdego roku odbywało się po około 10 szkoleń. Aplikujący na kurs może powrócić do sił rezerwy wojskowej jedynie przed rozpoczęciem zajęć.

Licząca 5,5 mln mieszkańców Finlandia jest jednym z niewielu krajów europejskich, który po zakończeniu zimnej wojny nie zrezygnował w latach 90. z powszechnego obowiązku służby wojskowej. Dotyczy on mężczyzn w wieku 18-60 lat. Kobiety mogą dobrowolnie zgłosić się do służby. Obecnie w rezerwie pozostaje blisko 900 tys. Finów. W okresie wojny, siły zbrojne liczą 280 tys. żołnierzy, które uzupełnia się w miarę potrzeby rezerwistami.

OCK na nowo

Tymczasem - za sprawą przygotowanego przez MSWiA projektu - temat obrony cywilnej stał się aktualny także w Polsce. Dokument zakłada, że obrona cywilna oparta zostanie głównie na zasobach straży pożarnej. Komendantami formacji obrony cywilnej będą: na obszarze kraju – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; na obszarze województwa – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej; na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu) – komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej; na obszarze gminy (miasta) – osoba wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Za organizację zadań obrony cywilnej odpowiadać będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Już niebawem przekonamy się, jaki finalnie kształt przyjmie projekt, który do końca września miał być przyjęty przez rząd. Choć tak się nie stało, mało prawdopodobne jest by pomysł wprowadzenia fundamentalnych zmian z systemie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej miał zostać porzucony.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze