Reklama

Służby Mundurowe

Straż Graniczna zatrzymała Austriaka. Popełniał zbrodnie na Ukrainie?

fot. Straż Graniczna
fot. Straż Graniczna

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Dorohusku zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez europejskie organy ścigania. Jest to 25-letni obywatel Austrii poszukiwany w związku z podejrzeniem dotyczącym uczestnictwa w konflikcie zbrojnym na wschodzie Ukrainy.

W nocy 28 kwietnia br., na terenie drogowego przejścia w Dorohusku, na kierunku wyjazdowym z Polski, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego ob. Austrii, poszukiwanego przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Cudzoziemiec jest poszukiwany w związku z podejrzeniem, iż uczestniczył w konflikcie zbrojnym na terenie wschodniej Ukrainy, gdzie prawdopodobnie miał zabijać rannych oraz więźniów, jako członek jednej z walczących grup.

Jak poinformowała Straż Graniczna, aktualnie cudzoziemiec pozostaje w dyspozycji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Czeka go postępowanie związane z ekstradycją do Austrii.

Ujawnianie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości wynika z realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy ścigania i jest jednym z zadań Straży Granicznej. Zadanie to Nadbużański Oddział SG realizuje głównie na przejściach granicznych, zarówno drogowych jak i lotniczym, ale również poza nimi, w trakcie kontroli na terenie służbowej odpowiedzialności.

Zatrzymanie groźnego przestępcy było możliwe dzięki kontrolom szczegółowym prowadzonym na granicy zewnętrznej UE, gdzie od 7 kwietnia obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przekraczania granicy zewnętrznej przez obywateli państw członkowskich UE. Każdy podróżny, który wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza, musi być sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych.

Reklama

Komentarze

    Reklama