Reklama

Służby Specjalne

Roszady w służbach specjalnych. Sejmowa speckomisja zaopiniowała kandydatury

Komisja do Spraw Służb Specjalnych - zgodnie z ustawowymi wymogami - zaopiniowała dziś kandydatów na trzy stanowiska: szefa oraz zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także wiceszefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszystkie kandydatury zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Komisja do Spraw Służb Specjalnych zebrała się dziś na zamkniętym posiedzeniu. Posłowie, na wniosek premiera, pozytywnie zaopiniowali powołanie na stanowisko nowego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego. Pozytywną rekomendację komisji otrzymał też Daniel Karpeta, który objąć ma stanowisko wiceszefa Biura. 

Stróżny od końca kadencji Ernesta Bejdy - 20 lutego 2020 r. pełni obowiązki szefa CBA, wcześniej był m.in. dyrektorem katowickiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przewodniczący sejmowej speckomisji, Waldemar Andzel powiedział, że posłowie pozytywnie zaopiniowali też odwołanie obecnego wiceszefa Biura Grzegorza Ocieczka. Jego następca - Karpeta - był m.in. dyrektorem departamentu operacyjno-śledczego CBA.

Komisja pozytywnie oceniła też kandydata na zastępcę szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - płk. Bartosza Jarmuszkiewicza, b. dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW.

Kandydat na szefa CBA Andrzej Stróżny urodził się 3 kwietnia 1970 r. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990-92 odbył zasadniczą służbę wojskową w Żaganiu. Od 1992 r. służył w policji, gdzie między innymi pełnił funkcje kierownicze w wydziale do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, w tym w pionie zabójstw.

Od 2006 roku pełnił służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie kierował departamentami: postępowań karnych, przeciwdziałania korupcji i przestępczości zorganizowanej oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej. W latach 2008-15 pracował jako ekspert w pionie zwalczania terroryzmu oraz pionie kontrwywiadu, a w grudniu 2015 r. objął stanowisko dyrektora katowickiej delegatury ABW (woj. śląskie, łódzkie, opolskie i małopolskie). Służbę w ABW zakończył w stopniu pułkownika.

Szefów służb specjalnych powołuje premier po zaopiniowaniu ich przez: prezydenta, rządowe kolegium ds. służb specjalnych i sejmową komisję ds. służb specjalnych. Dla powołania lub odwołania zastępców szefów służb wystarczy opinia sejmowej komisji. Opinie nie są dla premiera wiążące. Szef CBA jest powoływany przez premiera na czteroletnią kadencję.

PAP/IS24

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze