Reklama

Służby Specjalne

NIK sprawdza nadzór nad służbami specjalnymi

fot. KPRM / gov.pl
Autor. gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli w poniedziałek rozpoczęła w Kancelarii Premiera kontrolę dotyczącą nadzoru służb specjalnych prowadzących na terenie kraju czynności operacyjno-rozpoznawcze - poinformowała w środę Izba. NIK zapowiedziała, że w najbliższych dniach kontrolerzy NIK pojawią się też w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Agencji Bezpieczeństwa Wewenetrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

Reklama

Jak poinformowano w komunikacie na stronie NIK-u 14 lutego br. Izba rozpoczęła kontrolę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - urzędzie obsługującym prezesa Rady Ministrów, ministra koordynatora służb specjalnych oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.

Reklama

NIK poinformował, że jest to kontrola doraźna pt. "Realizacja zadań związanych z koordynacją, nadzorem i kontrolą funkcjonowania służb specjalnych prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czynności operacyjno-rozpoznawcze". Izba zapowiedziała, że w najbliższych dniach kontrolerzy pojawią się też w Ministerstwie Obrony Narodowej i w poszczególnych służbach specjalnych - ABW, CBA, SKW.

"Oczekujemy, że prowadzona kontrola pozwoli na obiektywną ocenę funkcjonujących mechanizmów nadzoru służb specjalnych, a także na wypracowanie propozycji służących wzmocnieniu ochrony praw i wolności obywatelskich, przy jednoczesnym zagwarantowaniu uprawnień służb specjalnych niezbędnych dla ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa obywateli" - głosi komunikat NIK.

Reklama

Zmiany przepisów, ale nie dla służb

W Sejmie pojawił się niedawno projekt ustawy - złożony przez grupę posłów Koalicji Polskiej - zakładający zmiany ws. stososwania kontroli operacyjnej. Projekt zakłada nałożenie na służby obowiązku informowania o objęciu kontrolą operacyjną tych osób, wobec których została ona zastosowana. Osoba, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, jest informowana przez organ zarządzający kontrolę o fakcie jej zastosowania nie później niż 6 miesięcy po jej zakończeniu" - czytamy w proponowanym projekcie ustawy. Zapis ten dotyczyć ma Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa oraz Żandarmerii Wojskowej. Zwolnione z tego obowiązku, w myśl propozycji ustawy, mają być: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze