Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Walentynkowa "niespodzianka" dla CBA. Przetarg na pistolety unieważniony

Fot. CBA
Fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zamierzało kupić 100 sztuk pistoletów 9 mm wraz z magazynkami. Jednak po kilkukrotnym przesunięciu terminu otwarcia ofert, Biuro finalnie unieważniło całe postępowanie. Jako jeden z powodów podano błędne „oszacowanie wartości zamówienia”.

Przetarg na pistolety 9 mm wraz z magazynkami o pojemności od 13 do 15 sztuk amunicji CBA ogłosiło 24 stycznia. Pierwotnie termin składania ofert określono na 4 lutego, jednak już kilka dni później wydłużono go do 8 lutego, a następnie do 13 lutego. Finalnie, postępowanie przedłużono raz jeszcze, i jako termin otwarcia ofert podano 15 luty. Jednak dzień przed zakończeniem procedury, CBA poinformowało o  jej unieważnieniu. 

Błąd szacunkowy - pistoletów nie będzie

Samo unieważnienie przetargu to jedno, jednak wyjaśnienia powodów to już zupełnie inna kwestia. Często zdarza się bowiem, że jednostki administracji publicznej unieważniają postępowania, czego z reguły powodem są zbyt drogie oferty lub niezgodność złożonych propozycji z określonymi wymaganiami. W przypadku CBA sytuacja wygląda nieco inaczej. Zgodnie z uzasadnieniem, Biuro "informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego". Co to oznacza? Po pierwsze, jak wynika z dokumentów, CBA błędnie oszacowało wartość zamówienia, a co za tym idzie zastosowało procedurę dla zamówień wartych szacunkowo mniej niż 144 tys. euro, podczas gdy "w przedmiotowej sytuacji zastosowanie ma procedura stosowana przy zamówieniach publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (powyżej 144.000 euro)". Po drugie, w związku z błędem szacunkowym, ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w związku z czym "umowa podlegałaby unieważnianiu z uwagi na nie przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej".

Co ciekawe, CBA zrealizowało w ubiegłym roku podobny przetarg na dostawę 100 sztuk pistoletów. Zwycięzcą okazała się Zbrojownia Sp. z o.o., która pod koniec roku dostarczyła agentom pistolety CZ P-10C. Wtedy wartość zamówienia wyniosła 164 tys. złotych. Nie wiadomo wprawdzie jakie oferty wpłynęły do CBA w unieważnionym niedawno postępowaniu, jednak biorąc pod uwagę uzasadnienie, wydaje się, że Biuro szacuje koszt dostawy na nie mniej niż 144 tys. euro, a więc ok. 620 tys. złotych. 

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze