Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Projekt likwidacji CBA ujrzał światło dzienne

Fot. CBA
Fot. CBA

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy dotyczący likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. „Akt prawny ma przede wszystkim usprawnić i wzmocnić koordynację działań antykorupcyjnych prowadzonych obecnie przez różne służby państwowe” – czytamy w założeniach projektu.

Założenia projektu ustawy o wzmocnieniu koordynacji działań antykorupcyjnych, likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz zmianie niektórych ustaw ujrzały światło dzienne w poniedziałek. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a osobą odpowiedzialną za sam projekt jest jego zastępca sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Radosław Kujawa. „Projektowany akt prawny ma przede wszystkim usprawnić i wzmocnić koordynację działań antykorupcyjnych prowadzonych obecnie przez różne służby państwowe” – czytamy w założeniach projektu.

Reklama

„Dotychczasowa koncepcja zakładająca centralizację większości działań antykorupcyjnych w ramach jednej instytucji – Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), przy pozostawieniu niektórych zakresów działań antykorupcyjnych w gestii innych służb państwowych nie okazała się optymalna i wymaga zmiany” – wskazuje projektodawca.

Według istoty rozwiązań planowanych w projekcie „niezbędne jest uchwalenie i wejście w życie projektowanej ustawy”, które obejmują m.in. „wzmocnienie koordynacji działań antykorupcyjnych przez ustanowienie osłony antykorupcyjnej będącej zespołem procedur mających na celu polepszenie efektywności rozpoznawania i przeciwdziałania przez służby państwa korupcji w życiu publicznym i gospodarczym oraz działaniom wymierzonym w interesy ekonomiczne państwa”.

Czytaj też

Projekt zakłada też likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego i „przeniesienie ciężaru walki z korupcją na inne wyspecjalizowane w tym zakresie instytucje”. „Działanie to pozwoli też ograniczyć liczbę polskich służb specjalnych wyposażonych w instrumenty umożliwiające intensywną ingerencję w prawa i swobody obywatelskie m.in. poprzez wykorzystywanie niejawnego oprogramowania inwigilacyjnego. Zadania obecnie realizowane przez CBA zostaną przekazane do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji” – czytamy. Jak dodano w dokumencie „w związku z przejęciem większości zadań CBA w strukturze Policji zostanie utworzone Centralne Biuro Zwalczania Korupcji (CBZK)”.

Czytaj też

Instytucje wyznaczone do przejęcia zadań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w walce z korupcją, są neutralne politycznie, a także są dysponentem sił i środków, które umożliwią im realną i efektywną zdolność wykrywania oraz ścigania przypadków korupcji na najwyższych szczeblach władzy, niezależnie od opcji politycznej aktualnie będącej u jej sterów. Wieloletnie doświadczenie tych instytucji (…) przełoży się na umiejętne wdrożenie, w strukturach i obszarach właściwości rzeczowej im przyporządkowanej, miarodajnej i efektywnej profilaktyki przeciwdziałania zjawiskom korupcjogennym poprzez ciągłe działania edukacyjne i informacyjne. Z kolei rozłożenie ciężaru walki z korupcją na kilka instytucji pozwoli w przypadku wykrycia tego rodzaju przestępstw na podejmowanie skutecznych, profesjonalnych i w pełni niezależnych działań ukierunkowanych na ściganie faktycznych sprawców przestępstw korupcyjnych, nie zaś realizowania czynności wpisujących się w walkę polityczną” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Według założeń, planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2024 roku.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze