Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

CBA posumowało 2018 rok. "Działania Biura pozytywnie ocenia 47 proc. badanych"

Fot. CBA
Fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zobowiązane przepisami ustawy z 9 czerwca 2006 r. opublikowało informację o wynikach działalności w roku 2018. Szef Biura podkreśla, że działania CBA pozytywnie ocenia niemal połowa badanych - 47%. To najwyższy wynik od 2007 r., czyli od chwili powstania Biura.

Szef CBA Ernest Bejda we wprowadzeniu pisze o priorytetowych zadaniach kierowanego przez niego Biura. Zalicza do nich identyfikację, rozpoznawanie oraz zwalczanie przestępczości gospodarczej, w szczególności tej związanej z wyłudzeniami podatkami VAT oraz środków z funduszy unijnych, a także obszar wyłudzeń skarbowych. Chodzi tu o działania związane m.in. z rozpoznawaniem przestępczej działalności podmiotów gospodarczych zaangażowanych w proceder tzw. karuzel VAT-owskich. Podejmowane przez Biuro działania w tych obszarach przyniosły skutek w postaci ujawnienia szkód w mieniu Skarbu Państwa na kwotę bliską 1,627 mld złotych (blisko dwukrotny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast w roku 2016 ujawniono szkody na kwotę 243 mln PLN).

Za działania priorytetowe uznano również podniesienie efektywności rekrutacji do CBA (stan zatrudnienia zwiększono w porównaniu z rokiem 2017 o ponad 33%, do 1171 funkcjonariuszy i 151 pracowników - stan na 31 grudnia 2018 r.), wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości związanych z tzw. dziką reprywatyzacją, zwalczanie nieprawidłowości w działaniach spółek Skarbu Państwa. Listę obszarów priorytetowych zamykają działania związane z koordynacją działań w Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na latach 2018-2020, budowa nowoczesnego zaplecza analitycznego (chodzi głównie o kolejne etapy budowy systemów informatycznych, wspomagających działania pionów CBA) i pozyskanie nowej siedziby Biura w Warszawie.

Agenci CBA prowadzili w 2018 r. 145 kontroli, 727 analiz przedkontrolnych i 1422 sprawy kontrolne, przygotowano 40 opracowań analitycznych przedstawionych właściwym organom i instytucjom. W związku z realizacją ustawowych zadań dotyczących badania konfliktu interesów poddano weryfikacji 4581 oświadczeń i deklaracji. 

Biuro poinformowało również, że w ramach realizacji zadań własnych rozpoczęło m.in. prace nad stworzeniem jednolitego systemu składania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Szczególnie podkreślane są wyniki badań sondażowych, wskazujących na coraz większą akceptację społeczną pracy funkcjonariuszy CBA. Wyniki najnowszego badania wskazują, że działania CBA pozytywnie ocenia niemal połowa respondentów – 47 %. Jest to najlepszy wskaźnik tego rodzaju zanotowany od początku działalności Biura, od 2007 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama