Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Brak pieniędzy i ofert. CBA nie kupi amunicji

Fot. CBA
Fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne unieważniło niemal cały przetarg, w ramach którego planowało kupić nawet 150 tys. sztuk amunicji. Postępowanie podzielone było na siedem części i jak się okazało CBA nie otrzymało środków na realizację czterech z nich. Natomiast w jednej z nich do Biura w ogóle nie wpłynęła żadna propozycja. Jak na razie nie wiadomo, czy CBA dokona zakupu amunicji w pozostałych dwóch częściach, które nie zostały unieważnione.

CBA zdecydowało się unieważnić niemal cały przetarg zakładający zakup amunicji. Powód? Biuro nie otrzymało środków na sfinansowanie zamówienia. Tak wynika z opublikowanych przez CBA dokumentów. Zgodnie z nimi, zadania nr 1, 3, 4 i 5 zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, zgodnie z którym, zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. „W związku z tym, mając na uwadze termin realizacji zamówienia (do dnia 9.12.2019 r.) oraz termin zawarcia umowy, wskazany w art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w ww. zakresie” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Część druga postępowania unieważniona została ponieważ „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”. 

Przypomnijmy, ogłoszony przez CBA przetarg podzielono na 7 zadań. Łącznie Biuro zamierzało kupić nawet 150 tys. sztuk amunicji różnego kalibru. W ramach pierwszego zadania, CBA szukało dostawcy 100 tys. sztuk amunicji 5,56 x 45 mm typu Full Metal Jacket. Swoje oferty w tej części złożyły dwie warszawskie firmy: Cenzin oraz Kaliber. Cenzin za realizację zamówienia oczekiwał 149 tys. złotych, a Kaliber 143 tys. złotych. CBA planowało, że na dostawy nie wyda więcej niż 195 tys. złotych.

Drugie zadanie dotyczyło 15 tys. sztuk naboi tego samego kalibru, jednak tym razem przeznaczonych do broni z tłumikiem dźwięku, jednak w toku zbierania ofert, żadna propozycja realizacji zamówienia nie wpłynęła do CBA. Na tę część Biuro zamierzało wydać 67,5 tys. złotych.

Część trzecia zakładała dostawę amunicji .223 Remington FMJ (Full Metal Jacket). Zainteresowanych dostawami ponownie było dwóch, tych samych co w przypadku pierwszej części, wykonawców: Cenzin i Kaliber. Biuro zamierzało przeznaczyć na realizację zamówienia nie więcej niż 32 tys. złotych. Cenzin oferował dostawy za 28 290 złotych, a Kaliber oczekiwał 29 200 złotych.

W ramach czwartego zadania, CBA miało kupić 5 tys. sztuk amunicji 6,35 Browning FMJ. Jedyna złożona oferta pochodziła od warszawskiego Cenzinu i opiewała na 4 735,50 złotych, podczas gdy CBA zakładało budżet nie większy niż 5,5 tys. złotych. 

Piąte zadanie zakładało zakup 8 tysięcy sztuk amunicji treningowej, barwiącej kal. 9 mm typu FX/FOF. Oferty w tej części złożyły Kaliber (28 800 tys. złotych) oraz Works 11 (18 720 złotych). CBA zamierzało wydać nie więcej niż 24 tys. złotych. 

Biuro planowało pozyskać również amunicję do strzelb (6. i 7. zadanie), i jedynie te dwa zadania nie zostały jak na razie unieważnione. Chodzi o tysiąc sztuk naboi do strzelb 12/70 LFT 6,8 i 12/70 W8MP. W obu przypadkach złożone oferty pochodzą od Fabryki Amunicji Myśliwskiej Fam-Pionki i opiewają kolejno na 3 567 złotych oraz na 3 690 tys. złotych. CBA za amunicję chce zapłacić odpowiednio nie więcej niż 3 200 złotych oraz 4 200 złotych. 

We wszystkich zadaniach, cena miała stanowić aż 60 proc. ogólnej liczby punktów. Punktowane miałby być też termin gwarancji (15 proc.), termin dostawy (15 proc.) oraz termin wymiany (10 proc.).

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze