Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Brak nadzoru nad przebudową strzelnicy w WSPol?

<p>fot. cba.gov.pl</p>
<p>fot. cba.gov.pl</p>

Brak nadzoru przy przebudowie strzelnicy oraz brak kontroli rozliczeń prac stwierdzili m.in. funkcjonariusze CBA, kontrolujący inwestycję w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wyniki zostaną przekazane do śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Rzecznik CBA Piotr Kaczorek poinformował w piątek PAP, że zakończyła się kontrola białostockiego CBA dotycząca przebudowy strzelnicy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Funkcjonariusze sprawdzali czy przy przebudowie strzelnicy krytej zlokalizowanej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zostały dochowane określone przepisami prawa procedury podejmowania decyzji oraz jak pełniony był nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Kontrola obejmowała okres 2015-2017. Wartość inwestycji to 4 mln 295 tys zł.

"W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na braku nadzoru nad realizacją przebudowy strzelnicy oraz kontrolowania rozliczeń robót wynikających z umowy zawartej z wykonawcą a także pracą Sekcji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami WSPOL. Stwierdzono także niezgodność zakresu odebranych prac z protokołami odbioru oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, brak osoby odpowiedzialnej z ramienia WSPOL, która by dokonywała jakiejkolwiek segregacji materiałów rozbiórkowych i wydawała zgodę na ich ponowne użycie. Stwierdzono także poświadczanie nieprawdy w dokumentach"- wyjaśnił Piotr Kaczorek. 

Całość materiałów z kontroli trafi do śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

PAP - mini

Reklama

Komentarze

    Reklama