Reklama

Służby Specjalne

CBA podpisuje porozumienie z Palestyńczykami

Szef Komisji Antykorupcyjnej Palestyny dr Ahmad Barak i Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda. Fot. CBA
Szef Komisji Antykorupcyjnej Palestyny dr Ahmad Barak i Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda. Fot. CBA

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda i szef Komisji Antykorupcyjnej Palestyny dr Ahmad Barak podpisali porozumienie w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji.

Celem porozumienia jest stworzenie podstaw szerszej współpracy w zakresie specjalistycznych szkoleń, wymiany informacji i doświadczeń w sferach zapobiegania i zwalczania korupcji.

Jak informuje Biuro, przebywająca w siedzibie CBA delegacja Komisji Antykorupcyjnej Palestyny oraz Ambasady Palestyny została zapoznana z zadaniami i podstawami prawnymi działania służby, a także praktyką dotyczącą spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi oraz łączeniem funkcji publicznych.

Komisja Antykorupcyjna (PACC) Palestyny została utworzona w 2010 roku na podstawie Dekretu Prezydenta Palestyńskich Władz Narodowych jako organ niezależny, dysponujący własnym budżetem i zapleczem administracyjnym. PACC jest współtwórcą oraz najważniejszym realizatorem państwowej polityki antykorupcyjnej.

Przypomnijmy, że CBA w styczniu br. podpisało memorandum o współpracy z bułgarską Komisją ds. Zwalczania Korupcji i Przepadku Nielegalnego Majątku. Było to pierwsze takie porozumienie bułgarskiego organu antykorupcyjnego (CACIAF) zawarte z inną zagraniczną służbą antykorupcyjną. Komisja ds. Zwalczania Korupcji i Przepadku Nielegalnego Majątku została powołana w styczniu 2018 roku na podstawie ustawy o Zwalczaniu Korupcji i Przepadku Nielegalnego Majątku i jest instytucją niezależną.

Tak jak w przypadku Komisji Antykorupcyjnej Palestyny, celem memorandum jest stworzenie podstaw szerszej współpracy i jej implementacji. Deklaracja przewiduje jej wzmocnienie poprzez wzajemne konsultacje, wymianę informacji i doświadczeń w sferach zapobiegania korupcji oraz promowania uczciwości.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze