Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zmiany w kierownictwie ABW wchodzą w życie

Fot. ABW

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokonał zmian w kierownictwie ABW. Ze stanowiska zastępcy szefa ABW odwołany został Norbert Loba, w jego miejsce premier powołał 1 lutego dwóch nowych zastępców: Lecha Wojciechowskiego oraz Krzysztofa Zielińskiego. Wchodzą więc w życie zmiany, o których InfoSecurity24.pl informował w styczniu.

Reklama

Jak informuje służba, Norbert Loba funkcję zastępcy szefa ABW pełnił od listopada 2015 roku. Jest funkcjonariuszem z wieloletnim stażem w służbach specjalnych. Posiada duże doświadczenie zawodowe w pionie kontrwywiadu. W czasie służby na stanowisku zastępcy szefa ABW wspierał wdrażanie strukturalnej, technicznej i jakościowej modernizacji Agencji. "Działania płk. Norberta Loby podniosły znaczenie ABW na arenie międzynarodowej, m.in. służyły zapewnieniu bezpieczeństwa podczas takich wydarzeń jak Szczyt NATO czy Światowe Dni Młodzieży" - czytamy w komunikacie. Co ważne, pułkownik złożył wniosek o odwołanie z funkcji, ale nadal pozostaje w służbie. Jak dowiedział się InfoSecurity24.pl, wniosek ten płk Loba złożył ok. rok temu.

Reklama

Wraz z odwołaniem płk. Loby premier powołał do kierownictwa Agencji dwóch zastępców: Krzysztofa Zielińskiego oraz Lecha Wojciechowskiego, którzy pełnili do tej pory funkcje dyrektorów.

Czytaj też

Lech Wojciechowski od listopada 2018 r. zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Informacji, Analiz i Prognoz ABW. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze analizy informacji oraz współpracy międzynarodowej. W ABW zajmował również stanowisko zastępcy dyrektora Gabinetu Szefa (od marca 2016 r. do września 2017 r.) oraz dyrektora Biura Ewidencji i Archiwum ABW (od października 2017 r. do listopada 2018 r.). W służbie koncentrował się na zagadnieniach związanych z realizacją czynności analityczno-informacyjnych mających na celu uzyskiwanie i przetwarzanie informacji istotnych dla ochrony bezpieczeństwa państwa i jego porządku konstytucyjnego. Służbę w ABW rozpoczął w październiku 2006 r. Był zatrudniony również w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie zajmował się sprawami analityczno-prasowymi, pracował też w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przez wiele lat związany był z Instytutem Studiów Politycznych PAN. Jest absolwentem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Reklama

Krzysztof Zieliński od stycznia 2016 r. zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla w pionach technicznych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ABW zajmował również stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Zabezpieczenia Technicznego ABW (od września 2006 r. do kwietnia 2007 r.) oraz naczelnika wydziału w delegaturze ABW w Olsztynie (od czerwca 2002 r. do września 2006 r.). W służbie koncentrował się na zagadnieniach dotyczących realizacji zadań związanych m.in. z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w obszarach newralgicznych z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Krzysztof Zieliński od początku kariery zawodowej w 1994 r. był związany z UOP, a następnie z ABW. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej.

Czytaj też

Przypomnijmy, że posłowie wchodzący w skład sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych spotkali się 26 stycznia br. na zamkniętym posiedzeniu, by zaopiniować wniosek Prezesa Rady Ministrów w sprawie odwołania ze stanowiska zastępcy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także powołania na stanowiska zastępców Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zgodnie z ustawowymi wymogami, szefów służb specjalnych powołuje premier po zaopiniowaniu ich przez: prezydenta, rządowe kolegium ds. służb specjalnych i sejmową komisję ds. służb specjalnych. Dla powołania lub odwołania zastępców szefów, na wniosek szefa danej służby, wystarczy opinia sejmowej komisji. Opinie nie są jednak dla premiera wiążące.

Komentarze