Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Komu ABW zleci organizację szkoleń dotyczących prewencji terrorystycznej?

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Jeszcze w tym roku ABW zamierza zorganizować 56 specjalistycznych szkoleń w Warszawie. Są one dofinansowane ze środków unijnych i mają dotyczyć problematyki prewencji terrorystycznej oraz bezpieczeństwa narodowego. 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) poinformowała, że poszukuje wykonawcy usługi szkoleniowej na terenie miasta Warszawy w zakresie prewencji terrorystycznej i bezpieczeństwa. Chodzi o zorganizowane do 31 grudnia bieżącego roku maksymalnie 56 szkoleń stacjonarnych w tym 4 opcjonalnych. Pierwsze szkolenia planuje się przeprowadzić w dniach 1-2 czerwca bieżącego roku, a ostatnie 16-17 grudnia.

Szkolenia mają być współfinansowane ze środków UE w ramach projektu zatytułowanego "Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego". Szacuje się, że 27 szkoleń będzie obejmowało grupy wielkości 20 osób, 25 szkoleń będzie przeznaczonych dla grup 50-osobowych, podobnie jak 4 opcjonalne.

Jak poinformował redakcję InfoSecurity24.pl zespół prasowy ABW, do końca 2020 r. CPT ABW, w ramach projektu PO WER, planuje przeprowadzenie 56 szkoleń stacjonarnych dla 1900 funkcjonariuszy i urzędników administracji publicznej. Uczestnicy szkoleń mają trafiać na nie na wniosek kierownika danej instytucji lub jednostki organizacyjnej. 

Jak można było przeczytać w ogłoszeniu, samo postępowanie podzielone zostało na pięć różnych części. Pierwsza z nich ma zawierać moduł dotyczący kwestii postępowania w przypadku masowego zabójcy i sytuacji zakładniczej oraz postępowania w przypadku otrzymania podejrzanego przedmiotu oraz podejrzanej przesyłki. Jeśli chodzi o drugi moduł, to mowa jest o komunikacji strategicznej, zarządzania ryzykiem, ostrzeganiu, alarmowaniu, ewakuacji w budynkach użyteczności publicznej, a także wydzielaniu stref bezpieczeństwa w budynkach w ramach zarządzania ryzykiem. Część trzecia zamówienia to moduł dotyczący kwestii postępowania w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni. Kolejny, czwarty moduł dotyczyć ma symptomów zagrożenia radykalizacją i postępowania z osobami agresywnymi. Zaś ostatni to moduł dotyczący ratownictwa taktycznego/medycznego.

Każde szkolenie zaplanowano na dwa dni. Pierwszego dnia 15-minutowe wprowadzenie mają przedstawić funkcjonariusze ABW, zaś słuchacze mają odbyć zajęcia w ramach pierwszego, drugiego i trzeciego modułu szkoleniowego. Drugiego dnia, przewidziane są moduły czwarty oraz piąty, obejmujący warsztaty w zakresie ratownictwa taktycznego/medycznego, a na koniec przedstawiciele Agencji zapewnili sobie możliwość godzinnego podsumowania.

Szkolenia odbędą się w formie specjalistycznych wykładów oraz ćwiczeń zawierających elementy analiz, tworzenia algorytmów i definiowania wskaźników zagrożeń asymetrycznych i terrorystycznych oraz prognoz i tendencji w obszarze bezpieczeństwa. Przewiduje się aktywne uczestnictwo słuchaczy w całym szkoleniu, poprzez wprowadzenie panelu dyskusyjnego, umożliwiającego poszerzenie tematów, które z punktu widzenia słuchaczy będą wydawać się najbardziej istotne i wymagające uszczegółowienia.

Oferty miały być planowo składane do Biura Logistyki, Wydziału Zamówień Publicznych ABW do 23 kwietnia bieżącego roku, ale w związku z pandemią koronawirusa zdecydowano się na wydłużenie terminu. Złożone propozycje oceniane będą pod względem ceny (maksymalnie 80 punktów) oraz doświadczenia osób zaproponowanych do prowadzenia szkoleń (maksymalnie 20 punktów).

ABW, w pierwszej części przetargu, dysponuje budżetem w wysokości 78 tys. zł brutto na realizację zamówienia podstawowego oraz 6 tys. zł na realizację zamówienia opcjonalnego. Oferty pochodzą od:

 • CSAT - Andrzej Kruczyński, Warszawa, zamówienie podstawowe wyceniono na 78 tys. zł, a opcjonalne na 6 tys. zł;
 • INSTIN Sergiusz Parszowski, Wrocław, zamówienie podstawowe wyceniono na 32 3370 zł, a opcjonalne na 2 490 zł;
 • Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o., Rzeszów, zamówienie podstawowe wyceniono na 53 664 zł, a opcjonalne na 4 128 zł;
 • Kancelaria Doradcza Progressio Przemysław Kuderczak, Sobótka, zamówienie podstawowe wyceniono na 45 500 zł, a opcjonalne na 3 500 zł;

W przypadku drugiej części, ABW na sfinansowanie zadania podstawowego ma przeznaczonych 109 200 zł, a opcjonalne zamówienie może wynieść 8 400 zł. Oferty złożyły:

 • Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości, Reda, zamówienie podstawowe wyceniono na 34 398 zł, opcjonalne na 2 646 zł;
 • Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA", Kielce, zamówienie podstawowe wyceniono na 54 600 zł, opcjonalne na 4 200 zł;
 • CSAT - Andrzej Kruczyński, Warszawa, zamówienie podstawowe wyceniono na 109 200 zł, opcjonalne na 8 400 zł;
 • INSTIN Sergiusz Parszowski, Wrocław, zamówienie podstawowe wyceniono na 45 318 zł, opcjonalne na 3 486 zł;
 • Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o., Rzeszów, zamówienie podstawowe wyceniono na 75 129,60 zł, opcjonalne na 5 779,20 zł;
 • Kancelaria Doradcza Progressio Przemysław Kuderczak, Sobótka, zamówienie podstawowe wyceniono na 63 700 zł, opcjonalne na 4 900 zł;

Jeśli chodzi o część trzecią, to tutaj na realizację zamówienia podstawowego wygospodarowanych zostało maksymalnie 31 200 zł, a na zamówienie opcjonalne maksymalnie 2 400 zł. Chęć zrealizowania tej części postępowania zgłosili:

 • Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości, Reda, 9 724 zł zamówienie podstawowe, 748 zł opcjonalne;
 • Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Poznań, 87 360 zł zamówienie podstawowe, 6 720 zł opcjonalne;
 • Inseqr Sp. z o.o., Warszawa, 31 200 zł zamówienie podstawowe, 2 400 opcjonalne;
 • Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o., Rzeszów, 21 465,60 zł zamówienie podstawowe, 1 651,20 zł opcjonalne;
 • Kancelaria Doradcza Progressio Przemysław Kuderczak, Sobótka, 18 720 zł zamówienie podstawowe, 1 440 zł opcjonalne;

Na realizację czwartego zadania ABW miała przygotowane maksymalnie 93 600 zł, a w przypadku zamówienia opcjonalnego kolejne 7 200 zł. Jeśli chodzi o oferty, które pojawiły się w tym przypadku, pochodzą one od:

 • CSAT - Andrzej Kruczyński, Warszawa - zamówienie podstawowe wyceniono na 93 600 zł, a opcjonalne na 7 200 zł;
 • Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Poznań - zamówienie podstawowe wyceniono na 87 360 zł, a opcjonalne na 6 720 zł;
 • Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o., Rzeszów - zamówienie podstawowe wyceniono na 64 396,80 zł, a opcjonalne na 4 953,60 zł ;
 • Kancelaria Doradcza Progressio Przemysław Kuderczak, Sobótka - zamówienie podstawowe wyceniono na 54 600 zł, a opcjonalne na 4 200 zł;

Na ostatnie zadanie w przetargu, Agencja zamierza wydać nie więcej niż 173 250 zł w przypadku zamówienia podstawowego oraz do 18 000 zł w przypadku zamówienia opcjonalnego. ABW będzie mogła wybierać w tym przypadku pomiędzy ofertami:

 • Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "Passa", Kielce - 101 062,50 zł zamówienie podstawowe, 10 500 zł opcjonalne;
 • Zakład Pola Walki i Ratownictwa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Kraków, 101 062, 50 zł zamówienie podstawowe, 10 500 zł opcjonalnie;
 • Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o., Rzeszów, 119 196 zł zamówienie podstawowe, 12 384 zł opcjonalne;
 • Kancelaria Doradcza Progressio Przemysław Kuderczak, Sobótka, 109 725 zł zamówienie podstawowe, 11 400 zł opcjonalne;
 • Lifemed Training Paweł Jabłoński, Feliksów, 75 075 zł zamówienie podstawowe, 7 800 zł opcjonalne.

JR

Reklama

Komentarze

  Reklama