Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dodatek stołeczny także w ABW

fot. ABW

Jak się okazuje nie tylko Straż Graniczna czy Państwowa Straż Pożarna, ale także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego staną się beneficjentami rozwiązania, o którego rozszerzenie od lat zabiegali funkcjonariusze. Chodzi o dodatek stołeczny, a jego wprowadzenie do ABW – jak wynika z projektu opublikowanego właśnie na stronach Rządowego Centrum Legislacji – to kwestia kilku najbliższych miesięcy. 

Reklama

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatek stołeczny otrzymują jedynie policjanci pełniący służbę w stołecznym garnizonie. Resort spraw wewnętrznych i administracji, w odpowiedzi na wnioski funkcjonariuszy m.in. Straży Granicznej, postanowił rozszerzyć świadczenie (w Policji m.in. o KGP) na mundurowych właśnie z SG, a także PSP i SOP (zgodnie z zapowiedziami, świadczenie przysługiwać ma też funkcjonariuszom SW i SCS). I choć zasady przyznawania dodatku nie będą tożsame do tych, jakie obowiązują w Policji, to i tak spory krok naprzód, biorąc pod uwagę lata starań o zmiany w przepisach. Jak się okazuje, zyskają na nich też mundurowi z ABW. Zgodnie z projektem, dodatek stołeczny przysługiwać będzie także im.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Zmiany mają wychodzić – jak czytamy w uzasadnieniu – "naprzeciw potrzebie zniwelowania różnic w uposażeniu funkcjonariuszy różnych cywilnych służb mundurowych, w tym m.in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co pozytywnie wpłynie na zatrzymanie funkcjonariuszy w służbie". W związku z tym w ABW, oprócz dodatku stołecznego, pojawi się też dodatek terenowy. 

W projekcie rozporządzenia proponuje się zatem zmianę § 4, polegającą na dodaniu do katalogu dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby dodatku stołecznego oraz dodatku terenowego.
fragment uzasadnienia nowelizacji rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Funkcjonariuszom ABW zaproponowano rozwiązania analogiczne do tych przyjętych w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Dodatek stołeczny przysługiwał będzie zatem mundurowym z ABW pełniącym służbę w jednostce organizacyjnej Agencji z siedzibą na obszarze miasta stołecznego lub w Emowie (powiat otwocki). Zgodnie z projektem wynosił on będzie 31,50 proc. kwoty bazowej. 

Czytaj też

Jak tłumaczą twórcy nowelizacji, przyznanie dodatku stołecznego funkcjonariuszom pełniącym służbę w Emowie wynikać ma z faktu, że siedzibę ma tam Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji ABW. "Rozwiązanie to było wzorowane na rozwiązaniu przyjętym w projekcie aktu wykonawczego zaproponowanym przez Policję, zgodnie z którym dodatek stołeczny mają otrzymywać policjanci pełniący służbę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie" – czytamy w uzasadnieniu. Projektodawcy tłumaczą też, że w przypadku części jednostek organizacyjnych ABW - mających siedzibę w Warszawie – stanowiska służbowe zlokalizowane są także w Emowie. Jak dodano, "powyższe powoduje, że w tej sytuacji nie można ograniczyć możliwości przyznania dodatku stołecznego tylko do funkcjonariuszy ABW pełniących służbę na terenie Warszawy".

W odniesieniu do dodatku terenowego zaproponowano, na podstawie rozwiązań przyjętych w Policji, dodanie regulacji w § 5b, która wskazuje na wysokość i okoliczności przyznania tego dodatku. Wysokość tego dodatku będzie wynosić 6 proc. kwoty bazowej za każdy rozpoczęty dzień wykonywania zadań w ramach akcji lub operacji.
Fragment uzasadnienia nowelizacji rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Rozporządzenie, podobnie jak w przypadku służb MSWiA, wejść w życie ma 1 marca 2023 r. Z wyliczeń zamieszczonych w Ocenie Skutków Regulacji wynika, że średnioroczny koszt wprowadzenia nowych dodatków to 16,2 mln złotych (przy założeniu, że dodatek stołeczny wynosi 548,30 złotych brutto, a dodatek terenowy 104,44 złotych brutto).

Rządowe Centrum Legislacji
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze