Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ABW wraca do przeszłości. Na mapie Polski pojawią się "nowe" delegatury

Autor. InfoSecurity24.pl

Od pierwszego lipca, na mapę Polski wrócą zlikwidowane w 2017 roku delegatury wojewódzkie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obecnie jest ich sześć, a po zmianach - razem z centralą w Warszawie - będzie ich 16. Decyzję w tej sprawie podpisał premier Donald Tusk.

Pod koniec zeszłego roku minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak na portalu X (dawny Twitter) poinformował, że rozpoczęły się prace nad jak „najszybszym przywróceniem zlikwidowanych przez rząd PiS delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w większości miast wojewódzkich”. „Szczególnie priorytetowe jest pilne odtworzenie delegatur ABW w Rzeszowie i Olsztynie” - podkreślił.

Reklama

Jak się okazuje obecny rząd od słów postanowił przejść do czynów. W Monitorze Polskim opublikowane zostało zarządzenie premiera Donalda Tuska zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wynika z niego, że na mapę Polski wracają – zlikwidowane w 2017 roku - delegatury ABW w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Do tej pory – oprócz centrali ABW w Warszawie - w strukturze Agencji pozostały jedynie delegatury w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie i Poznaniu.

Co ciekawe, z nowej struktury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zniknęło Centrum Prewencji Terrorystycznej, które zajmowało się szeroko pojętą profilaktyką terrorystyczną, a jego kluczowym zadaniem było rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania niekorzystnym - z punktu widzenia bezpieczeństwa - zdarzeniom. W CPT ABW organizowane były m.in. szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych, a także organów administracji publicznej oraz innych podmiotów.

Czytaj też

W strukturze ABW pozostaną za to departamenty bezpieczeństwa teleinformatycznego, kontrwywiadu, postępowań karnych, ochrony informacji niejawnych, wsparcia operacyjno-technicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i audytu, zagrożeń strategicznych oraz informacji, analiz i prognoz.

W Agencji działać również będzie biuro prawne, badań kryminalistycznych, ewidencji i archiwum, finansów, kadr, logistyki oraz gabinet szefa ABW. W strukturze pozostaje też Centrum Antyterrorystyczne oraz Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji.

Według zarządzenia premiera Donalda Tuska zmiany w strukturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wejdą w życie pierwszego lipca 2024 roku.

Reklama

Jak mówił na początku roku, w rozmowie z InfoSecurity24.pl były oficer kontrwywiadu Adam Jawor, do dziś nie jest wiadome, co było przyczyną podjęcia decyzji, które skutkowały likwidacją delegatur ABW w połowie września 2017 roku. „Można jedynie domniemywać, że związane było to z polityką kadrową ówczesnego ministra koordynatora. Polegała ona na »usuwaniu« osób m.in. poprzez wysyłanie na emeryturę osób (lub likwidację stanowisk), które - zdaniem jego otoczenia - nie gwarantowały lojalności wobec nowych przełożonych lub miały krytyczny ogląd przeprowadzanych zmian” – oceniał wtedy Adam Jawor.

Czytaj też

Likwidacja delegatur w 2017 roku była najpoważniejszą zmianą w strukturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie jedyna. Rok wcześniej, w kwietniu 2016 roku, zlikwidowana została delegatura stołeczna ABW w Warszawie, która utworzona została w 2011 roku. Powstał wówczas także Departament Zwalczania Terroryzmu i Zagrożeń Strategicznych w centrali Agencji.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze