Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ABW sprawdza przygotowanie na atak z użyciem drona [FOTO]

atak drona CPT ABW
Autor. CPT ABW

Jak informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia przeprowadziły ćwiczenia w zakresie przeciwdziałania atakom z użyciem dronów. Celem była ocena stopnia podatności przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej na tego typu incydenty.

Reklama

Czytaj też

Za organizację ćwiczeń odpowiadało dokładnie Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW z Biurem Badań Kryminalistycznych ABW i Departamentem Wsparcia Operacyjno-Technicznego ABW oraz ekspertami Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Chodziło dokładnie o zakres przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze złośliwym wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (bsp). W ramach ćwiczeń sprawdzić mieli oni stopień podatności przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej na ataki z użyciem dronów, a także podwyższyć odporność państwa na związane z tym zagrożenia.

Reklama
atak drona CPT ABW
Autor. CPT ABW
Reklama

W czasie ćwiczeń, które odbyły się w dniach 26-28 lipca br. na poligonie w Zielonce pod Warszawą, zaprezentowano, jak najlepiej przeciwdziałać działaniu dronów przystosowanych do transportu ładunków wybuchowych, które zostały spreparowane przy pomocy materiałów dostępnych w warunkach domowych w celu przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. Jak zapewnia Żaryn, w trakcie szkolenia potwierdzono i zweryfikowano również posiadane przez ABW zdolności w zakresie efektywnej identyfikacji i neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywanych przez wrogie podmioty państwowe i pozapaństwowe.

Przeprowadzone ćwiczenia są jednym z elementów najlepszych praktyk w zakresie podejścia do terroryzmu. Przeciwdziałanie zamachom i aktom przemocy jest efektem wielopodmiotowego współdziałania struktur bezpieczeństwa, obronności, ośrodków naukowo-badawczych i organów systemu antyterrorystycznego państwa (ang. the-whole-of-the government-approach).
Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych

Lipcowe ćwiczenia mają być kontynuacją cyklu wcześniejszych działań podejmowanych przez ABW od 2021 r. na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ekstremistyczną eksploatacją improwizowanych ładunków wybuchowych i substancji CBRN.

atak drona CPT ABW
Autor. CPT ABW
Reklama

Komentarze

    Reklama