Do policji bez testu sprawności?

30 lipca 2021, 09:38
Policja, ślubowanie, KSP, flaga, fot. policja.pl
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. policja.pl

O tym, że zmianie ulec powinny przepisy dotyczące konieczności zdawania testów sprawnościowych przy przyjęciu do policji mówiło się już od dawna i może się okazać, że niebawem stanie się to faktem. Nowe rozwiązania zapisano w przedstawionym przez MSWiA projekcie zmiany ustawy o policji, powołującym do życia Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Co jednak ciekawe, postępowanie kwalifikacyjne pozbawione testu sprawnościowego, może nie być zarezerowane jedynie dla kandydatów na mundurowych nowej policyjnej cyberjednostki.

Premier, szef MSWiA i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa przedstawili założenia powstania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Niedługo potem na stronach MSWiA opublikowano projekt odpowiednich zmian w ustawie o policji. Zgodnie z zapowiedziami szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji, kandydaci do nowej policyjnej służby, przy postępowaniu kwalifikacyjnym, będą zwolnieni z testu sprawności fizycznej. Jak czytamy w projekcie "postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby zwalczania cyberprzestępczości w Policji składa się z etapów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5-9".

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów:
1) złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
2) test wiedzy;
3) test sprawności fizycznej;
4) badanie psychologiczne;
5) rozmowa kwalifikacyjna;
6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
7) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;
8) postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
9) sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego z tego obszaru – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby zwalczania cyberprzestępczości.

fragment projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Okazuje się jednak, że to nie jedyna "furtka" by dostać się do policji bez konieczności zdawania testów sprawnościowych. Jak czytamy w projekcie ustawy, "w uzasadnionych przypadkach postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji na stanowisko służbowe, na którym wymagane są specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienie lub umiejętność pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji, składa się z etapów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4–8". Na podstawie tego przepisu, kandydaci – podobnie jak ci ubiegający się o przyjęcie do służby zwalczania cyberprzestępczości – nie będą więc musieli przystępować do testów sprawnościowych.

Słowo stało się przepisem

"Zdecydowanie trzeba zrewidować sam tryb przyjmowania do Policji" – mówił jeszcze w 2018 roku w rozmowie z InfoSecurity24.pl gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji. Jak dodawał, "na pewno są takie stanowiska w polskiej policji, które nie wymagają tak doskonałej sprawności fizycznej". Szef policji zapewniał też, że Komenda Główna Policji cały czas pracuje nad reformą, a nabór być może należałoby przeprowadzać w oparciu o konkretne stanowiska". Podobnego zdania, co komendant główny policji, był przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, który w 2019 roku mówił, że "spec od informatyki wcale nie musi pokonać toru przeszkód w 1 minutę 30 sekund podczas naboru, za to powinien dostać kasę podobną do tej jaką informatyk otrzymuje na wolnym rynku". Jednak zarówno szef policji jak i przewodniczący NSZZP wspominając o rezygnacji z testów sprawnościowych podawali przykład pionów cyberbezpieczeństwa. Ten przypadek w zmianie ustawy o policji – jak wynika z projektu – zostanie uwzględniony, jednak wiele wskazuje na to, że zdecydowano się umożliwić przyjęcie do policji bez konieczności przystąpienia do testu sprawności także w innych, niż ten związany z wstąpieniem do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przypadkach.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o policji, zmianie ulegnie brzmienie art. 25, w którym mowa jest m.in. o tym, jakie etapy postępowania kwalifikacyjnego kandydat na funkcjonariusza musi przejść. Dotychczas, do testu sprawności fizycznej nie musieli przystępować chętni ubiegający się o przyjęcie "w charakterze członka personelu lotniczego, posiadającego uprawnienia lotnicze w określonej specjalności", "w charakterze członka personelu medycznego w oddziale prewencji Policji" oraz ci, którzy złożyli "dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe". Wyjątki te mają pozostać w znowelizowanym przepisie, jednak twórcy zmian zdecydowali się na dodanie przepisu, zgodnie z którym podczas procesu kwalifikacji do testu sprawności fizycznej nie będzie trzeba przystąpić także "w uzasadnionych przypadkach". Katalog stanowisk nie został jednak dookreślony i pozostaje otwarty, a sformułowanie "w uzasadnionych przypadkach" rodzi pokusę skorzystania z tego zapisu z pewną dowolnością. Czy i jak często policja będzie na jego podstawie rekrutować w swoje szeregi okaże się za jakiś czas, jeśli oczywiście przepisy – w projektowanej formie – wejdą w życie. Szef KGP wielokrotnie zapewniał jednak, że dla formacji liczy się jakość kandydatur, więc pozostaje liczyć na to, że przepis ten nie będzie w toku przyjęcia do służby nadużywany.

Reklama
Reklama

KomentarzeLiczba komentarzy: 49
Licek
piątek, 30 lipca 2021, 13:59

Ciekawe jak to z tymi zarobkami policyjnych cyberfachowców będzie ? Fajnie że już góry ktoś chce im sowicie płacić. Czemu nie ? CBA, SOP, Straż Marszałkowska to dzieci i zarazem pupile ministra koordynatora i ministra MON i tam płacą jako tako, pewnie w CBZC też tak będzie. A taki policjant, strażak czy inny szarak to dalej marnie ?

Nickt
piątek, 30 lipca 2021, 22:22

SOP? Chyba nie wiesz o czym mówisz... 3260 netto po kursie przez 3 lata i bez szansy na więcej to Twoim zdaniem jako tako? Spróbuj za tyle przeżyć w Warszawie.

Fghyjj
piątek, 30 lipca 2021, 13:55

Jestem bardzo ciekawy jaka będzie jakość tego naboru do Cyber. Brakuje mi tu jednego konkretnego wymogu tj. Studia kierunek informatyka, albo chociaż ukończony kurs cyberbezpieczenstwa. Prawdopodobnie będzie to kolejny niewypał, miejsce dla "fachowcow" po ukladach. Co do braku wf to jeżeli to będzie znający się na robocie informatyk to ok, jest to zrozumiałe, on nie będzie się szarpal ze złodziejem tylko tropil to w cyberprzestrzeni.

Zenon
środa, 4 sierpnia 2021, 21:40

W Krakowie już taki super wydział z super specjalistami utworzono, wybitni specjaliści hehe

Adr
piątek, 30 lipca 2021, 13:31

Policjantem jest się 24h, co jeśli taki fsz będzie świadkiem np rozboju.... Schowa się za ładę jak kiedyś fsz innej policyjnej cztetoliterwej super służby co nagłośniły media, bo jak zwolniony z wf to czemu miał by interweniować..... Zacznijcie płacić sensowne pieniądze cywilą, w przypadku informatyków nawet wyższe nisz fsza, a fszy z logistyki przesuńcie na ulicę a nie twórzcie pseudopolicjantow.

Maćko
piątek, 30 lipca 2021, 12:54

a z grupą inwalidzką od razu nie lepiej?

Tweets InfoSecurity24