Reklama

Służby Mundurowe

UMO przeszkoli mundurowych z posługiwania się urządzeniami TASER

Fot. Axon Enterprise, Inc.
Fot. Axon Enterprise, Inc.

Paralizatory elektryczne na dobre wpisały się już w rzeczywistość polskich formacji mundurowych. Dziś korzystają z nich już nie tylko policjanci czy służba więzienna, ale też funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej czy Straży Granicznej. Coraz większa grupa użytkowników przekłada się na konieczność przeprowadzania szkoleń dla instruktorów, którzy potem będą mogli przekazać wiedzę i umiejętności mundurowym w swoich formacjach. Od 14 do 16 maja szkolenie dla instruktorów paralizatorów elektrycznych TASER X26, X26P i X2 planuje zorganizować firma UMO z podwarszawskiej Zielonki.

Szkolenie przeznaczone jest na funkcjonariuszy, a więc wyłącznie mundurowi skierowani przez formacje mogą wziąć w nim udział.

Kurs odbędzie się w Warszawie i jest zaplanowany w dniach od 14 do 16 maja 2019. Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla funkcjonariuszy służb mundurowych znajdujących się w czynnej służbie.

UMO Sp. z o.o.

Szkolenie instruktorskie zapewni formacjom mundurowym możliwość prowadzenia wewnętrznych kursów dla użytkowników urządzeń TASER.

Instruktorami nie mogą być osoby cywilne, a jedynie funkcjonariusze. Posiadanie własnych szkoleniowców pozwoli formacji na tworzenie indywidualnego programu szkoleniowego, uwzględniającego specyfikę służby i taktyki stosowanej w danej formacji.

Jak podkreśla UMO „wskazane jest, aby instruktorzy przynajmniej raz na dwa lata brali udział w konferencji i szkoleniu, dzięki czemu będą mogli na bieżąco śledzić rozwój technologii i taktyki użycia broni niezabijającej TASER”. Szkolenie Instruktorskie obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z posługiwaniem się paralizatorem TASER oraz trening strzelecki i kończy się pisemnym testem sprawdzającym poziom przyswojonej przez uczestników wiedzy. Osoby, które zaliczą egzamin, otrzymają certyfikat wydany przez AXON ENTERPRISE INC. (dawniej TASER INTERNATIONAL INC.), potwierdzający udział w szkoleniu. Certyfikaty zostaną wydane w ciągu 60 dni i będą ważne przez okres 2 lat, licząc od daty szkolenia. 

W programie szkolenia znajdą się zagadnienia związane między innymi z bezpieczeństwem podczas prowadzenia strzelań, zasadami posługiwania się paralizatorami elektrycznymi czy wpływie użycia paralizatora na zdrowie. Instruktorzy zostaną też przeszkoleni z zakresu budowy i obsługi urządzeń.

Formacje zainteresowane szkoleniem powinny wysłać zgłoszenia na adres [email protected] lub faksem na numer 22 812 91 67. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w 6 maja 2019 roku.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama