Reklama

Służby Mundurowe

TRM pomaga w rozpoznaniu zajętego przez terrorystów kościoła

Photo copyright travart.pl
Photo copyright travart.pl

„Tactical Prison Rescue 2019” zorganizowane w Wołowie koło Wrocławia dobiegło końca. W zawodach i warsztatach ratownictwa taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej uczestniczyli m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej, CBŚP, CBA, SOP, Żandarmerii Wojskowej i jednostki wojskowej Wojsk Specjalnych AGAT. Największe zainteresowanie wzbudził pokaz odbijania zakładników przez pododdziały AT zajętego przez terrorystów kościoła. Akcje szturmową poprzedziło rozpoznanie wnętrza kościoła za pomocą zdalnie sterowanego taktycznego robota miotanego TRM® produkowanego przez warszawski Instytut PIAP. 

Jak podkreślają organizatorzy, współczesne zagrożenia wymuszają na służbach mundurowych konieczność efektywnego współdziałania. W przedsięwzięcie zorganizowane przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zaangażowani byli oddelegowani przedstawiciele jednostek specjalnych podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Oprócz piętnastu Grup Interwencyjnych Służby Więziennej wspólnie ćwiczyli mundurowi z: Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjne, Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, Wydziałów Zabezpieczeń Lotnisk Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Ochrony Państwa, żołnierze Akademii Wojsk Lądowych, Batalionów Powietrznodesantowych, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz jednostki wojskowej AGAT.

Z informacji przekazanych przez Służbę Więzienną wynika, że w trakcie tegorocznej edycji zawodów symulowane było, między innymi, zagrożenie terrorystyczne na terenie obiektu sakralnego podczas obrzędów religijnych. Akcje szturmową funkcjonariuszy, w kościele pw. Św. Wawrzyńca, poprzedziło rozpoznanie wnętrza kościoła za pomocą zdalnie sterowanego taktycznego robota miotanego TRM® produkowanego przez warszawski PIAP.

image
Photo copyright travart.pl

TRM® Taktyczny Robot Miotany to małe urządzenie wspomagające operacje prowadzone w trudnodostępnym i niebezpiecznym otoczeniu. Jak podkreślają przedstawiciele PIAP, TRM® powstał jako odpowiedź na zagrożenia, które niesie ze sobą rozpoznanie terenu i obiektów prowadzone przez jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne. Robot może być wprowadzony do akcji wewnątrz obiektu lub w otwartym terenie w celu dokonania zdalnego rozpoznania optycznego i nasłuchu z bezpiecznej dla operatora odległości. Co ciekawe, urządzenie utrzymuje pełną sprawność do działania po zrzucie  z wysokości do 9 m na twarde podłoże.

image
Photo copyright.: travart.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama