Reklama

Służby Mundurowe

Strażacy i strażnicy graniczni mogą liczyć na nagrody za działania podczas pandemii

Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Funkcjonariusze zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Straży Granicznej mogą liczyć na to, że tak jak koledzy z policji, zostaną wynagrodzeni za działania podejmowane w trakcie trwającej pandemii koronawirusa. Komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga podjął już decyzję o wyróżnieniu tych „szczególnie zaangażowanych” strażników. Natomiast szef PSP, nadbrygadier Andrzej Bartkowiak zapowiedział akcję nagrodową, na którą jednak strażacy będą musieli jeszcze chwilę poczekać.

Związkowcy ze Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej upomnieli się o nagrody finansowe dla funkcjonariuszy, w związku z prowadzonymi przez nich działaniami w przeciwdziałaniu pandemii COVID-19, w połowie czerwca br. Związkowcy z SG temat ten poruszyli podczas spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W rozmowach uczestniczył m.in. sekretarz stanu w resorcie, Maciej Wąsik, który zapewnić miał ich, że o wyróżnieniu nagrodami funkcjonariuszy Straży Granicznej będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim i komendantem głównym Straży Granicznej, gen. dyw. SG Tomaszem Pragą. Jak widać rozmowy te przyniosły efekt. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej poinformował bowiem właśnie, że szef formacji podjął już decyzję w tej sprawie.

"W dniu 1 lipca 2020 roku Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga podjął decyzję o wyróżnieniu funkcjonariuszy Straży Granicznej szczególnie zaangażowanych w realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi" — czytamy na stronie NSZZ FSG. Do mundurowych z SG trafić mają nagrody w wysokości 1000 zł. Wyróżnieni zostaną funkcjonariusze "delegowani lub zajmujący stanowiska wykonawcze, którzy wykazali się zaangażowaniem w realizację czynności kontrolnych, polegających na dokonywaniu kontroli granicznej (sanitarnej) w warunkach bezpośredniego kontaktu z podróżnymi, stanowiącymi potencjalne zagrożenie epidemiczne, zarówno na granicy zewnętrznej i wewnętrznej". 

Zarząd Krajowy ZZS "Florian" przygotował natomiast pismo w sprawie nagrodzenia strażaków biorących bezpośredni udział w czynnościach związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, które trafiło do nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i szefa Obrony Cywilnej Kraju. Związkowcy pytali w nim, czy komenda planuje "przedsięwzięcia motywacyjne lub nagrodowe dla funkcjonariuszy PSP". Jak podkreślali, jako strona społeczna, zauważyli potrzebę "docenienia strażaków za ich dotychczasową służbę w warunkach szczególnego zagrożenia podczas epidemii na wzór działań wdrożonych w innych służbach mundurowych". Funkcjonariusze powołali się oczywiście na policję, która ogłosiła w czerwcu, że w związku z licznymi, dodatkowymi zadaniami, które policjanci realizują podczas stanu epidemii, kierownictwo podjęło decyzję o przyznaniu im nagród w kwocie łącznie 54 mln zł. Wyróżnionych zostało 53 tys. szeregowych policjantów.

W odpowiedzi szef PSP poinformował, że podczas zakończonej niedawno akcji awansowej i nagrodowej, związanej ze świętowaniem Dnia Strażaka, większa niż dotychczas liczba strażaków otrzymała awanse w stopniach służbowych, a podczas odpraw służbowych komendant instruować miał kierowników jednostek organizacyjnych formacji, by podczas przyznawania nagród uznaniowych, nadawania wyższych stopni służbowych czy występowania o nadanie stopni, kierowali się między innymi zaangażowaniem w działania związane w przeciwdziałaniem pandemii. 

Co więcej, nadbrygadier Bartkowiak poinformował, że formacja na bieżąco zbiera i aktualizuje informacje związane z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej w usuwaniu zagrożenia chorobą COVID-19. W wrześniu br. planowane jest dokonanie podsumowania przebiegu tych działań, co ma stanowić okazję do dodatkowego wyróżnienia funkcjonariuszy. 

Będzie to też okazja do oceny zaangażowania funkcjonariuszy oraz realizacji kolejnych działań wyróżniających. Akcja nagrodowa zostanie przeprowadzona na poziomie powiatowym, wojewódzkim, skorzystam również ze środków pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP

Jak wspomniano wcześniej, za działania podczas pandemii wyróżnieni zostali również policjanci. Na początku czerwca rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka poinformował, że nagrody przyznano w związku z licznymi, dodatkowymi zadaniami, które realizują policjanci podczas stanu epidemii w Polsce. "Kierownictwo Policji podjęło decyzję o wyróżnieniu policjantów stanowisk podstawowych, przeznaczając na to kwotę aż 54 mln z budżetu Policji" - podkreślił. Dodał, że wyróżnionych kwotami od 1000 zł brutto zostało 53 tys. szeregowych policjantów.

Ponadto wszystkim policjantom na stanowiskach wykonawczych zostanie wypłacony ekwiwalent za przepracowane nadgodziny, na co z budżetu policji przeznaczono 140 mln zł.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze