Reklama

Straż Pożarna

Znalazło się zastępstwo dla zdymisjonowanego prorektora SGSP

Fot. Kancelaria Prezydenta RP, Facebook
Fot. Kancelaria Prezydenta RP, Facebook

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył bryg. Grzegorza Bugaja na stanowisko prorektora – zastępcy komendanta do spraw operacyjnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Zastąpi on na stanowisku zdymisjonowanego na początku kwietnia st. bryg. Jarosława Zarzyckiego, którego powodem były „zaniedbania, być może nawet ignorancja” w związku z pandemią koronawirusa, która dopadła także strażacką szkołę.

Zgodnie z decyzją komendanta głównego PSP na początku kwietnia do ministra spraw wewnętrznych i administracji złożony został wiosek o zdymisjonowanie zastępcy komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ds. operacyjnych st. bryg. Jarosława Zarzyckiego. Jak podkreślał wtedy rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP. St. kpt. Krzysztof Batorski, decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej związana była z wykryciem koronawirusa u dziesięciu podchorążych uczących się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Władze uczelni miały bagatelizować objawy chorobowe u studentów.

"Mimo poważnych symptomów choroby, tj. stan podgorączkowy, brak smaku oraz węchu, przekazane zgłoszenia były bagatelizowane i uważane za symulację" - pisali podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do szefa PSP, st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka.

Według informacji SGSP wśród podchorążych oraz kadry uczelni nie ma już nowych zakażeń. Dotychczas wirusa SARS-CoV-2 potwierdzono u 77 podchorążych. Wszyscy przebywają w izolatoriach zewnętrznych poza terenem Uczelni.

Jak przekazał Zespół ds. Informacji i Kontaktu z Mediami Sztabu do Zapewnienia Ciągłości Działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA zwolniła z kwarantanny 56 podchorążych przebywających w SGSP. "Osoby te miały dwukrotnie wykonane testy, które wykluczyły obecność wirusa SARS-CoV-2. Ta grupa podchorążych w dniu 22 i 23 kwietnia br. powróciła do domów" - poinformowała uczelnia.

"Na terenie uczelni pozostaje na obserwacji niewielka grupa podchorążych, którzy mogli mieć potencjalnie kontakt z osobami z pozytywnym wynikiem na obecność wirusa SARS-CoV-2" - poinformowano.

W środę uczelnia poinformowała o wykryciu koronawirusa o kolejnych 12 podchorążych, którzy przebywali na kwarantannie w SGSP w Warszawie. Część podchorążych, których objęto kwarantanną dyslokowano również do innych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Są to Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy i jej filia w Tylnej Górze, Ośrodek Szkolenia w Pionkach, KW PSP w Warszawie, oraz Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

PAP/SGSP

Reklama

Komentarze

    Reklama