Reklama

Straż Pożarna

Szkolenie strażaków po nowemu

Fot. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie
Fot. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Zapowiedzi składane przez obecne kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej stały się faktem. Nowy program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak został zaakceptowany przez komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja. Bartkowiaka. Jak informuje formacja, „po doliczeniu dni na organizację i egzaminy całkowity czas szkolenia zamyka się w liczbie 70 dni szkoleniowych, co daje 14 tygodni szkoleniowych, a zatem trochę ponad trzy miesiące”.

Komenda Główna PSP poinformowała o wprowadzeniu nowego programu szkolenia podstawowego. Zgodnie z nim, droga jaką dotychczas musiał przejść świeżo przyjęty do służby w PSP strażak uległa sporym modyfikacjom. Rewolucję w szkoleniu szef PSP zapowiadał już od dawna. "Chcemy skrócić m.in. szkolenie podstawowe strażaków, bo naszym zdaniem trwa ono za długo, co w pewnym sensie blokuje nam system" – mówił na początku listopada w rozmowie z InfoSecurity24.pl nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Jak teraz wyglądać będzie szkolenie podstawowe? Plan nauczania w bloku podstawowym zakłada 112 godzin zajęć teoretycznych i 168 godzin zajęć praktycznych, a w bloku zasadniczym przewidziano 74 godziny zajęć teoretycznych i 142 godziny zajęć praktycznych. Całe szkolenie ma trwać nieco ponad 3 miesiące.

Zmian jest całkiem sporo. Oprócz skrócenia czasu szkolenia o około miesiąc, z przekazanych przez PSP informacji wynika, że Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy prowadzić będzie Centralną Listę Potrzeb Szkoleniowych i koordynować kolejność kierowania kandydatów na szkolenie. Określono też, że jeśli kandydat na strażaka musiałby czekać na kurs podstawowy więcej niż 90 dni, realizacją szkolenia zajmą się pozostałe szkoły PSP przy wykorzystaniu "kadry i bazy dydaktycznej ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich PSP". Samo szkolenie składać się będzie z bloku podstawowego i zasadniczego oraz praktycznej nauki zawodu, która będzie realizowana w trakcie obydwu bloków w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej i w trakcie służb wewnętrznych. Jak mówił w listopadzie w rozmowie z InfoSecurity24.pl nadbryg. Bartkowiak, pytany o nowy system szkolenia podstawowego, "na samym początku esencja tego, co strażak powinien wiedzieć, potem praktyka i dopiero egzamin. Proszę mi wierzyć, że po prawie roku praktyki w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej wiadomo kto się nadaje do tej służby, a kto nie". 

W ramach nowego, zatwierdzonego już programu szkolenia podstawowego, dopuszczono też realizację zajęć teoretycznych w formie zdalnej oraz zajęcia fakultatywne, a także możliwość prowadzenia szkolenia w soboty. W trakcie nauki strażacy przejdą także kurs w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, co – jak podkreśla PSP - spełnia warunek szkolenia okresowego bhp raz na trzy lata. PSP da też szansę na kontynuowanie nauki w terminie późniejszym tym strażakom, którzy byli zmuszeni ją przerwać z przyczyn losowych przy warunku, że uznaje się zaliczone bloki. Dopuszczono również zawieszenie zajęć dydaktycznych i szkolenia "do momentu ustania przyczyn tego zawieszenia". Formacja podkreśla też, że na szkolenie będą przyjmowane jedynie osoby z ukończonym szkoleniem z kwalifikowanej pierwszej pomocy lekarskiej i kursem LPR (dotyczy współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym) w części teoretycznej. Dodatkowo, w ramach przedmiotu "Służba w Państwowej Straży Pożarnej" wprowadzono temat "Prewencja społeczna", co – jak przekonuje formacja – "jest istotnym elementem budowy wewnętrznej świadomości ważkości tego zagadnienia w służbie i włączenia strażaka w działania prewencji społecznej".

"Program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak" nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził 30 listopada, a najbliższe szkolenia zostaną uruchomione już 14 grudnia i będą realizowane w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. "Z uwagi na panujący na terenie kraju stan pandemii, dla bezpieczeństwa słuchaczy i kadry dydaktycznej, szkolenie będzie realizowane do końca grudnia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od początku przyszłego roku, z uwagi na praktyczny charakter szkolenia, będzie ono kontynuowane w formie stacjonarnej, skoszarowanej i ciągłej przez okres trzech miesięcy" – informuje PSP. 

Idzie nowe

Z czego wynikają te zmiany? Po pierwsze, jak przekonywał szef PSP, dotychczas kurs podstawowy trwał zbyt długo, co w pewny sensie blokowało system. Zbyt długi czas oczekiwania na skierowanie na kurs podstawowy był zresztą jednym z zastrzeżeń jakie podnosiła Najwyższa Izba Kontroli po przyjrzeniu się systemom szkolenia w służbach mundurowych. I choć w wynikach kontroli co do zasady pozytywnie oceniono system kształcenia w PSP, NIK zwróciła uwagę właśnie na długi czas oczekiwania nowo przyjętych strażaków na skierowanie na szkolenie podstawowe w zawodzie "strażak".

Jak podkreślał nadbryg. Bartkowiak, "zmiany wynikają z wieloletniego doświadczenia" i chęci usprawnienia systemu tak, "by był jeszcze bardziej nowoczesny".

Nie ukrywam też, że podglądamy inne straże pożarne na świecie, ich systemy kształcenia, rozwiązania jakie w nich zastosowano. Wydaje się, że ta droga, którą sobie wytyczyliśmy, jest słuszna. W PSP ten system kształcenia trochę rozdmuchaliśmy, co sprawia, że jest on też bardzo drogi. Przy nowoczesnych środkach przekazu tę wiedzę można skompresować, przekazać na takim samym poziomie, ale w krótszym czasie. Mówiąc wprost, po zmianach system kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej będzie po prostu bardziej efektywny.

nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP, fragment wywiadu dla InfoSecurity24.pl z 2 listopada 2020 roku 

Nowy program szkolenia podstawowego to nie jedyne zmiany jakie dotyczyć będą sytemu kształcenia w PSP. Krócej trwać ma też strażacka aspirantka, a zmiany dotyczyć mają również kursów oficerskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Nadbryg. Bartkowiak pytany o to, czy skrócenie czasu szkoleń nie wpłynie na obniżenie ich jakości stwierdził, że zdecydowanie nie zgadza się z takimi głosami. "O jakość kształcenia jestem spokojny" – dodał.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze (2)

 1. Baxlclfodhsvsvz

  Czyli aspiranta od stycznia 2021 będzie trwać 1 rok w końcu?

  1. Asp

   1 rok? A co tam robić 1 rok? 3 m-ce to max. A w cspsp to dwa tam jest wybitna kadra

 2. Młody

  Może jakieś zdalne nauczanie?

Reklama

Najnowsze