Reklama

Straż Pożarna

Strażacy ochotnicy mogą składać wnioski o świadczenie ratownicze

Fot. Polska Policja/Facebook
Fot. Polska Policja/Facebook

W środę weszło w życie rozporządzenie dotyczące świadczeń ratowniczych dla strażaków ochotników. Druhowie mogą składać wnioski o 200 zł miesięcznie za wysługę lat w ochotniczej służbie.

Reklama

Prawo do tego świadczenia przysługuje druhom i druhnom OSP, którzy służyli co najmniej przez 25 lat - w przypadku mężczyzn - oraz 20 lat - w przypadku kobiet. W tym czasie powinni co najmniej raz w roku brać udział w działaniach i akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu wysługi lat nie jest jednak konieczne zachowanie ciągłości.

Reklama

Przed wejściem w życie nowej ustawy o OSP, która wprowadziła to świadczenie, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik podkreślał, że jest ono oczekiwane przez strażaków i ratowników. "Mamy niemal same dobre sygnały ze środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczące właśnie uregulowania ich praw, przyznania im dodatku emerytalnego" - mówił. Wąsik podkreślał, że postulat wprowadzenia takiego świadczenia był formułowany od wielu lat. "Często zresztą składano takie obietnice i chyba przyszedł czas, żeby tę sprawę uregulować" - podkreślał.

Czytaj też

Świadczenie ratownicze zgodnie z nowymi przepisami przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. "Osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy" - poinformowała w środę Państwowa Straż Pożarna. Dodając, że świadczenie będzie wypłacane miesięcznie, do 15. dnia miesiąca.

Reklama

Ustawę o ochotniczych strażach pożarnych prezydent Andrzej Duda podpisał pod koniec grudnia 2021 roku. Oprócz świadczenia ratowniczego (dodatek będzie wypłacany po osiągnięciu 65. roku życia w przypadku mężczyzn oraz 60. roku życia w przypadku kobiet; świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu - ochotnikowi z TOPR i GOPR), regulacja wprowadza też legitymacje strażaka ochotnika, wzmocnioną ochronę prawną druhów ochotników, uregulowanie kwestii odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych oraz możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy. Zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama