Reklama

Straż Pożarna

Strażacy gotowi na falę powodziową

Fot. KG PSP
Fot. KG PSP

"W tej chwili jesteśmy w stanie podnieść o pół metra wały przeciwpowodziowe na długości 80 km" - powiedział w czwartek wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, przedstawiając w Sejmie informację o przygotowaniach do możliwej fali powodziowej w Polsce. Jak zapewnił, zarówno Państwowa Straż Pożarna jak i jednostki wchodzące w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) są w stałej gotowości do podjęcia działań.

Do realizowania zadań związanych z zagrożeniem powodziowym, gotowych jest 27 kompanii specjalnych. Łącznie jest to około 700 ratowników, 280 pojazdów, 96 łodzi, 64 pompy dużej wydajności, 60 pomp małej wydajności, 28 agregatów prądotwórczych i 22 kontenery przeciwpowodziowe z zaporami do podnoszenia korony wałów przeciwpowodziowych o długości ok. 80 km.

Jednostki PSP i OSP są zaangażowane m.in. na terenie Płocka i powiatu płockiego. Do ich zadań należą m.in.: ewakuacja mieszkańców i zabezpieczenie mienia, uszczelnianie i podwyższanie wałów przeciwpowodziowych, monitorowanie poziomu wody i patrolowanie wałów. 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to łącznie 30 tys. strażaków PSP, ale dodatkowo 4600 jednostek OSP skupiających około 100 tys. druhów OSP. Dziennie w PSP pełni służbę ponad 5 tys. strażaków, przy czym w razie potrzeby szybko ten stan możemy podwoić.

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA

W ramach KSRG sformowany został centralny odwód operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (COO KSRG). W jego skład wchodzą oddziały i pododdziały taktyczne, logistyczne oraz szkolne.

Jak poinformował posłów wiceszef MSWiA, w razie konieczności do działań powodziowych mogą być dysponowane również kompanie szkolne PSP (200 słuchaczy szkół z dowództwem). Wsparciem są również ochotnicze straże pożarne spoza KSRG (ponad 11 tys.).

Z informacji przekazanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji wynika, że komenda główna PSP utrzymuje stały kontakt m.in. z przedstawicielami Wód Polskich oraz IMGW-PIB. Na bieżąco jest monitorowany stan wód. Analizowane są też raporty meteorologiczne.

Wiceminister Maciej Wąsik poinformował też, że w 2021 roku w ramach rezerwy celowej (ponad 1,1 mld zł) ok. 900 mln zł przeznaczono na projekty przeciwpowodziowe. Środki te zostały zabezpieczone na usuwanie skutków zdarzeń, które mogą wystąpić.

DM

Reklama
Reklama

Komentarze