Reklama

Straż Pożarna

Strażacy gotowi na falę powodziową

Fot. KG PSP
Fot. KG PSP

”W tej chwili jesteśmy w stanie podnieść o pół metra wały przeciwpowodziowe na długości 80 km” - powiedział w czwartek wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, przedstawiając w Sejmie informację o przygotowaniach do możliwej fali powodziowej w Polsce. Jak zapewnił, zarówno Państwowa Straż Pożarna jak i jednostki wchodzące w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) są w stałej gotowości do podjęcia działań.

Do realizowania zadań związanych z zagrożeniem powodziowym, gotowych jest 27 kompanii specjalnych. Łącznie jest to około 700 ratowników, 280 pojazdów, 96 łodzi, 64 pompy dużej wydajności, 60 pomp małej wydajności, 28 agregatów prądotwórczych i 22 kontenery przeciwpowodziowe z zaporami do podnoszenia korony wałów przeciwpowodziowych o długości ok. 80 km.

Jednostki PSP i OSP są zaangażowane m.in. na terenie Płocka i powiatu płockiego. Do ich zadań należą m.in.: ewakuacja mieszkańców i zabezpieczenie mienia, uszczelnianie i podwyższanie wałów przeciwpowodziowych, monitorowanie poziomu wody i patrolowanie wałów. 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to łącznie 30 tys. strażaków PSP, ale dodatkowo 4600 jednostek OSP skupiających około 100 tys. druhów OSP. Dziennie w PSP pełni służbę ponad 5 tys. strażaków, przy czym w razie potrzeby szybko ten stan możemy podwoić.

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA

W ramach KSRG sformowany został centralny odwód operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (COO KSRG). W jego skład wchodzą oddziały i pododdziały taktyczne, logistyczne oraz szkolne.

Jak poinformował posłów wiceszef MSWiA, w razie konieczności do działań powodziowych mogą być dysponowane również kompanie szkolne PSP (200 słuchaczy szkół z dowództwem). Wsparciem są również ochotnicze straże pożarne spoza KSRG (ponad 11 tys.).

Z informacji przekazanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji wynika, że komenda główna PSP utrzymuje stały kontakt m.in. z przedstawicielami Wód Polskich oraz IMGW-PIB. Na bieżąco jest monitorowany stan wód. Analizowane są też raporty meteorologiczne.

Wiceminister Maciej Wąsik poinformował też, że w 2021 roku w ramach rezerwy celowej (ponad 1,1 mld zł) ok. 900 mln zł przeznaczono na projekty przeciwpowodziowe. Środki te zostały zabezpieczone na usuwanie skutków zdarzeń, które mogą wystąpić.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze