Reklama

Straż Pożarna

Strażacy dostaną nowe legitymacje służbowe

Fot. mł. bryg. Piotr Grzelecki/Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie
Fot. mł. bryg. Piotr Grzelecki/Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie

O tym, że funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej otrzymają nowe legitymacje służbowe, komendant główny PSP mówił już jakiś czas temu. Teraz zapowiedzi przekuto w projekt odpowiedniego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z opublikowanym w miniony piątek dokumentem, zmiany mają wejść w życie już 1 października tego roku, a więc za niespełna miesiąc. 

Wymiana legitymacji służbowych w PSP niebawem stanie się faktem. Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji wydawane do tej pory legitymacje w "książeczkowej" formie staną się przeszłością, a zastąpią je plastikowe karty, podobne do tych, jakie dziś mają np. policjanci. Jak mówił – jeszcze we wrześniu ubiegłego roku – nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP, wprowadzenie nowego wzoru legitymacji to m.in. efekt jego 20-letniego doświadczenia w akcjach gaśniczych. Podkreślał, że tekturowa legitymacja w starym stylu po akcji gaśniczej często nadawała się tylko do wymiany. Jak zapowiadał szef PSP, nowe legitymacje będą trudne do uszkodzenia, np. rozmycia wodą. Nowe legitymacje mają też umożliwiać zameldowanie się w pracy czy otwarcie drzwi.

Projekt zakłada dostosowanie wzoru legitymacji służbowej strażaka Państwowej Straży Pożarnej do obowiązującego w innych służbach podległych MSWiA wzoru legitymacji w formie karty z tworzywa sztucznego w formacie ID-1. Ponadto konieczność ta wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła zakres upoważnienia ustawowego do wydania przedmiotowego rozporządzenia.

fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji w sprawie legitymacji służbowej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Pojawianie się nowych legitymacji w PSP nie oznacza, że formacja od razu pobędzie się starych wzorów. Jak czytamy w uzasadnieniu, "obecnie obowiązujący wzór legitymacji służbowej strażaków Państwowej Straży Pożarnej przestanie obowiązywać z dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 października 2021 r.", jednak "zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy o dokumentach publicznych, legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności, określonego w każdej wydanej legitymacji".

image
Nowy wzór legitymacji służbowej strażaka PSP. Źródło: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji w sprawie legitymacji służbowej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, "do oszacowania kosztów wymiany legitymacji służbowych wzięto pod uwagę cenę jednostkową legitymacji (ustaloną na potrzeby także innych służb resortu spraw wewnętrznych i administracji) i liczbę funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którym zostanie wymieniona legitymacja, przyjmując 10-letnią ważność legitymacji oraz dotychczasową liczbę wymian legitymacji w okresie jej ważności ze względu na fluktuację kadr i zmianę danych personalnych posiadacza legitymacji". Zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami, cena jednostkowa legitymacji (obejmująca zakup niespersonalizowanego blankietu oraz koszt jego personalizacji) to 62,02 zł. W tym roku twórcy projektu nie przewidują dodatkowych kosztów związanych z wejściem w życie rozporządzenia, a łączny koszt pierwszej dostawy w 2022 roku (obejmującej zakup 31 975 szt. legitymacji w związku z koniecznością ich wymiany funkcjonariuszom PSP oraz zakup 2 500 szt. legitymacji w związku z rotacją funkcjonariuszy PSP) wynieść ma 2,14 mln zł. Koszt dostaw w kolejnych 9 latach obowiązywania regulacji (obejmujący zakup 2 500 szt. legitymacji w związku z rotacją funkcjonariuszy PSP) wynieść ma 160 tys. zł.

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze